(010) Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Dau', Dylan Iorwerth, Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 [Swyddfa’r Eisteddfod]
Cainc: 'Rita', Bethan Bryn, (1122), Stelcian [Curiad]

Gwobrau
  1. £100 (John Gwynn, Olwen Jones, Anwen ac Eleri Wynn Jones, Awelon, Capel Seion)
  2. £60 (Dave a Dilys, Gannets, Aberystwyth)
  3. £40 (Dave a Dilys, Gannets, Aberystwyth)