(011) Gwobr Aled Lloyd Davies Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

a) 'Esgidiau', Elin Meek, Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 [Swyddfa’r Eisteddfod]
Cainc: ‘Bryn Osian’, Bethan Bryn, (12), Ceinciau’r Cyfnos [Curiad]
b) 'Rhannu', Arwel Rocet Jones, Merêd - Dyn ar Dân [Y Lolfa]
Cainc: 'Glenys', Judith Rees Williams, (1122), Diliau'r Dyffryn [CCDC]

Gwobrau
  1. Tlws Telynores Dwyryd i’w ddal am flwyddyn, Medal Aled Lloyd Davies (Glain a Miriam Llwyd Davies) a £150 (Eleri Roberts, Comins Coch, Aberystwyth)
  2. £100 (Bethan Bryn, Rhydyfelin, Aberystwyth)
  3. £50 (Bethan Bryn, Rhydyfelin, Aberystwyth)