(007) Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Tre-saith', Idris Reynolds, Ar ben y lôn [Gwasg Gomer]
Cainc: 'Rhyd-y-fen', Eleri Owen, (1122), ‘na Joio! a cheinciau eraill [Urdd Gobaith Cymru]

Gwobrau
  1. Cwpan Môn i’w ddal am flwyddyn a £150 (Rhiannon a Dafydd Ifans, Penrhyn-coch, Aberystwyth)
  2. £100 (Er cof am Tad-cu – Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin – oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
  3. £50 (Er cof am Tad-cu – Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin – oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)