(006) Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

‘Hon’, T H Parry-Williams, ‘Fesul Gair’, gol. Tudur Dylan Jones [Gwasg Gomer]
Cainc: ‘Henfro', Bethan Bryn, (11), Lobsgows, [Curiad]

Gwobrau
  1. Cwpan Coffa Llyfni Huws i’w ddal am flwyddyn a £300 (Cylch Cinio Merched Aberystwyth)
  2. £200 (Cylch Cinio Merched Aberystwyth)
  3. £100 (Cylch Cinio Merched Aberystwyth)