(008) Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

‘Cymdeithas Ceredigion', Meirion MacIntyre Huws (penillion 1, 2, 4 a 6), Cywyddau Cyhoeddus [Swyddfa’r Eisteddfod (Gwasg Carreg Gwalch)] Cainc: 'Eryri Wen', trefniant Nansi Richards, (1212), Wyth o Geinciau Cerdd Dant [Snell]

Gwobrau
  1. Tlws er cof am DG Jones [Selyf] i'w ddal am flwyddyn (Rhoddedig gan Gôr Meibion Dwyfor) a £150 (Er cof am Tad-cu – Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin – oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
  2. £100 (Gan y teulu er cof am Dewi Roberts, Plas ym Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)
  3. £50 (Gan y teulu er cof am Dewi Roberts, Plas ym Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)