(013) Unawd Cerdd Dant 12 ac o dan 16 oed

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Y wlad sydd ar y gorwel', Lyn Ebenezer (dylid hepgor pennill 5), Cerddi'r Bont [Gwasg Carreg Gwalch] Cainc: 'Tirymynach', Heledd Ann Hall, (11222), Tonnau'r Tannau [CCDC]

Gwobrau
  1. Cwpan Caradog Pugh i’w ddal am flwyddyn a £60 (Angela Ellis a’r Parch Ingrid Rose er cof am eu mam)
  2. £30 (Angela Ellis a’r Parch Ingrid Rose er cof am eu mam)
  3. £20 (Angela Ellis a’r Parch Ingrid Rose er cof am eu mam)