(012) Unawd Cerdd Dant 16 ac o dan 21 oed

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

‘Y Gantores Jazz’, Dafydd John Pritchard, dim ond deud [Barddas] Cainc: 'Godimento', Berian Lewis, (122), Ceinciau Bro Gŵyr [CCDC] [yn y gwreiddiol yn unig]

Gwobrau
  1. Tlws Plas Maenan i’w ddal am flwyddyn a £75 (Er cof am Tom a Lizzie Morgan, Glasfryn, Llanrhystud gan Don Siop Blodau’r Bedol, Llanrhystud)
  2. £50 (Er cof am Tom a Lizzie Morgan, Glasfryn, Llanrhystud gan Don Siop Blodau’r Bedol, Llanrhystud)
  3. £25 (Er cof am Tom a Lizzie Morgan, Glasfryn, Llanrhystud gan Don Siop Blodau’r Bedol, Llanrhystud)

Gwobr Goffa Haf J Morris (un o sylfaenwyr y Cwrs Gosod) yn rhoddedig gan Gymdeithas Cerdd Dant Cymru i’r enillydd fynychu'r cwrs Gosod blynyddol er mwyn annog diddordeb a meithrin y grefft ymysg pobl ifanc.