(017) Côr Adloniant - Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Anogir y cystadleuwyr i berfformio arddull amrywiol o gerddoriaeth hunan ddewisiad o wahanol genres hyd at 12 munud o hyd i gynnwys o leiaf 3 o’r elfennau canlynol: pop, sioe gerdd, glee, crefyddol, jazz, gospel, barbershop, roc a thebyg. Ni chaniateir i unrhyw gôr ail-ganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl. Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Sul 2 Awst 2020

Gwobrau
  1. Cwpan Y Cymro i’w ddal am flwyddyn a £750 (Grwp Ffrindiau Ardal Tregaron a'r Cylch)
  2. £500 (Cyfreithwyr Arnold Davies Vincent Evans)
  3. £300 (£150 Bois y Gilfach; £150 Côr Eisteddfod Penrhyn-coch)

Cyflwynir Medal Ann Dwynant i’w dal am flwyddyn i arweinydd y côr buddugol.

24. Cân Gymraeg Orau.
Cyflwynir Cwpan y Ffiwsilwyr Cymreig i’w ddal am flwyddyn a £250 (£150 Sesiwn Nos Wener, Tal-y-bont; £100 Gwynfor a Shelagh Jones, Aberystwyth er cof am Dan Morgan Jones, y cerddor o Bontrhydfendigaid) i’r perfformiad gorau gan Gôr yn yr Adran Gorawl, o ddarn gan gyfansoddwr o Gymro.
25. Tlws Arweinydd Corawl yr Ŵyl er cof am Sioned James i’r arweinydd corawl gorau sydd wedi creu argraff yn nhŷb y beirniaid.
Tlws i’w ddal am flwyddyn (Côrdydd a theulu Sioned)
26. Côr yr Ŵyl
Bydd y panel beirniaid yn dewis y côr buddugol a fydd yn derbyn gwobr o £1,000, Cwpan y Gwarchodlu Cymreig i’w ddal am flwyddyn, ynghyd â gweithdy gydag arweinydd rhyngwladol yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd.