(020) Côr Merched heb fod yn llai nag 20 mewn nifer

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 munud o hyd i gynnwys darn digyfeiliant a darn gan gyfansoddwr o Gymro. Gellid cyfuno’r ddwy elfen a chael darn digyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro. Gellid hefyd defnyddio trefniant o alaw werin Gymreig gan gyfansoddwr o Gymro. Ni chaniateir i unrhyw gôr ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth ddydd Iau 6 Awst 2020

Gwobrau
  1. Cwpan Charles Dawe i’w ddal am flwyddyn a £750
  2. £500 (Cyngor Cymuned Ystrad Fflur)
  3. £300 (Er cof am Bet Lewis a Susie Hughes, cyn aelodau o Gôr Clychau’r Fedwen, gan y teulu)

Cyflwynir Medal Côr Merched Hafren – Jayne Davies i arweinydd y côr buddugol

24. Cân Gymraeg Orau
Cyflwynir Cwpan y Ffiwsilwyr Cymreig i’w ddal am flwyddyn a £250 (£150 Sesiwn Nos Wener, Tal-y-bont; £100 Gwynfor a Shelagh Jones, Aberystwyth er cof am Dan Morgan Jones, y cerddor o Bontrhydfendigaid) i’r perfformiad gorau gan Gôr yn yr Adran Gorawl, o ddarn gan gyfansoddwr o Gymro.
25. Tlws Arweinydd Corawl yr Ŵyl er cof am Sioned James i’r arweinydd corawl gorau sydd wedi creu argraff yn nhŷb y beirniaid.
Tlws i’w ddal am flwyddyn (Côrdydd a theulu Sioned)
26. Côr yr Ŵyl
Bydd y panel beirniaid yn dewis y côr buddugol a fydd yn derbyn gwobr o £1,000, Cwpan y Gwarchodlu Cymreig i’w ddal am flwyddyn, ynghyd â gweithdy gydag arweinydd rhyngwladol yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd.