(004) Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai 21 oed a throsodd

Competition complete

Unrhyw ddwy gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni, i’w canu yn y dull traddodiadol, yn ddigyfeiliant.


 

Gwobrau
  1. Cwpan Lady Herbert Lewis i’w ddal am flwyddyn, Medal (Er cof am Peter Elias Jones gan ei deulu) a £150 (Elen Rhys, Caerdydd)
  2. 2. £100 (Delwyn Tibbott, Llandaf)
  3. 3. £50 (Delwyn Tibbott, Llandaf)