(041) Unawd Bariton / Bas 19 ac o dan 25 oed

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B
Rhan A:
Opera:
‘A tanto amor’ (‘Cariad o’r fath’), La Favorita, Donizetti, tr. Eirian Owen [Swyddfa’r Eisteddfod] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘Donne mie, la fate a tanti’ (‘Ferched glân, o dan eich bawd’), Così Fan Tutte, Mozart, Arias for Baritone [Schirmer GS81100] Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan
‘Vecchia zimarra, senti’ (‘Hen ddilledyn, gwrando’), La Bohème, Puccini Arias for Bass [Schirmer GS81101] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:
‘Quia fecit mihi magna’ (‘Duw a wnaeth im fawredd’), Magnificat, Bach Oratorio Anthology Baritone/Bass [Hal Leonard 0074061] Y geiriau Cymraeg gan Cynan

Rhan B:
Unawd Gymraeg
Unrhyw unawd o’r gyfrol ‘Y Rhosyn a’r Gwynt’, Eric Jones [Curiad 9043]

42. Gwobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Glas
Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 38-41 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.
(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth
(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio Eric Jones

Gwobr:
Medal Goffa Osborne Roberts (Huw Rhys-Evans) a £150 (Rhiannon Lewis, Cwmann)
Gwobr Sefydliad Cymru Gogledd America. Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr gwerth $5000 gan Sefydliad Cymru Gogledd America i’w (g)alluogi i berfformio yn yr ŵyl yn Philadelphia, Pennsylvania penwythnos ddiwedd Awst/ddechrau Medi 2020.
Gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis. Cynigir gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis, gwerth £220, rhoddedig gan ei mab, Dr Cyril David Jones, Michigan, UDA, a’i merch Phyllis Marie Jones-Gaide, Florida, UDA, i’r soprano fwyaf disglair yng nghystadlaethau 38-41 i gael hyfforddiant pellach.
Gwobr Cronfeydd Coffa David Lloyd a Jean Skidmore, Aberdyfi. Cynigir £160 o Gronfa Gwobr Goffa David Lloyd a £60 o Gronfa Goffa Jean Skidmore, Aberdyfi, er cof am David Lloyd, i’r tenor mwyaf disglair yng nghystadlaethau 38-41 i gael hyfforddiant pellach. Ysgoloriaethau: Mae’r ysgoloriaethau isod i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa yr enillydd. Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu fwy nag unwaith i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21. Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £2,000 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts Ysgoloriaeth Côr Meibion Cymry Llundain gwerth £500 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £1,000 i’r unawdydd mwyaf addawol yng nghystadlaethau 38-41 i’w galluogi i dderbyn hyfforddiant pellach mewn ysgol neu goleg cerdd cydnabyddedig neu gan athro llais cydnabyddedig.

Gwobrau
  1. £100 (Llinos Lloyd, Lloyd Motors, Aberaeron er cof am ei thad, Evan Lloyd – cyn enillydd y Rhuban Glas)
  2. £60 (Llinos Lloyd, Lloyd Motors, Aberaeron er cof am ei thad, Evan Lloyd – cyn enillydd y Rhuban Glas)
  3. £40 (Llinos Lloyd, Lloyd Motors, Aberaeron er cof am ei thad, Evan Lloyd – cyn enillydd y Rhuban Glas)
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen GaisApplication FormFfurflen Gais W.Towyn RobertsW.Towyn Roberts Application Form