(052) Unawd Bariton / Bas 19 ac o dan 25 oed

Competition complete

Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:

‘Bella siccome un angelo’ (‘Teced ag yw angyles dlos’), Don Pasquale, Donizetti, Arias for Baritone [Schirmer GS81100] Y geiriau Cymraeg gan Bruce Griffiths

‘Come Paride vezzosso’ (‘Fel y bu i Baris landeg’), L’elisir d’amore, Donizetti, Arias for Baritone [Schirmer GS81100] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Vi ravviso’(‘Braf eich gweled, ardaloedd mebyd’), La Sonnambula, Bellini, Arias for Bass [Schirmer GS81101] Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan a John Stoddart

Oratorio/Offeren:

‘At last the bounteous sun’ / ‘With joy th’ impatient husbandman’ (‘O'r diwedd daeth yr haul’ / ‘Yn eiddgar dacw’r arddwr llon’), The Seasons, Haydn, Oratorio Anthology Baritone/Bass [Hal Leonard 00747061] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart (Adroddgan) a Cynan (Aria)

‘And God said, Let the waters’ / ‘Rolling in foaming billows’ (‘A meddai Duw, Doed y dyfroedd’ / ‘Corddi mewn tonnau ewynnog’), The Creation, Haydn, Oratorio Anthology Baritone/Bass [Hal Leonard 00747061] Y geiriau Cymraeg gan Gerallt Jones

Rhan B:

Rhestr y caneuon Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed I’w canu yn y cyweirnod gwreiddiol yn unig

‘Aderyn Crist’, Dilys Elwyn Edwards [Tŷ Cerdd (Hughes a’i Fab)]

‘Nos o Haf’, Dilys Elwyn Edwards, Caneuon Natur [Gwasg Prifysgol Cymru 80036]

‘Araf y Tipia’r Cloc’, Gareth Glyn, Llanrwst a chaneuon eraill [Curiad 9019]

‘Llanrwst’, Gareth Glyn, Llanrwst a chaneuon eraill [Curiad 9019]

‘Ceisiaid’, Leigh Henry [Gwynn 5020]

‘Y Bardd’, Mansel Thomas [Gwynn 5038]

‘Llanfihangel Bachellaeth’, W Matthews Williams [Gwynn 5022]

Gwobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Glas Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 49-52 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn. (a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth (b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B unawdau 19 ac o dan 25 oed yn y Rhestr Testunau

Gwobrau
  1. £100 (Tom Evans a theulu Hafod Dinbych)
  2. £60 (Er cof am Dafydd a Nesta Roberts, Pennant, Ysbyty Ifan)
  3. £40 (Er cof am Dafydd a Nesta Roberts, Pennant, Ysbyty Ifan)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

Teced ag yw angyles dlos
Download MP3 (7.93 MB)
Fel y bu i Baris Landeg
Download MP3 (7.31 MB)
Braf eich gweled, ardaloedd mebyd
Download MP3 (10.62 MB)
O'r diwedd daeth yr haul / Yn eiddgar dacw'r arddwr llon
Download MP3 (3.51 MB)
A meddai Duw, Doed y dyfroedd / Corddi mewn tonnau ewynnog
Download MP3 (4.72 MB)
Aderyn Crist
Download MP3 (3.42 MB)
Nos o Haf
Download MP3 (7.22 MB)
Araf y Tipia'r Cloc
Download MP3 (8.86 MB)
Llanrwst
Download MP3 (5.59 MB)
Ceisiad
Download MP3 (6.83 MB)
Y Bardd
Download MP3 (6.73 MB)
Llanfihangel Bachellaeth
Download MP3 (6.79 MB)