(043) Unawd Bariton / Bas 25 oed a throsodd

Competition complete

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:

‘Son io, mio Carlo’ / ‘Per me giunto e il di supremo’ (‘Clyw Carlo annwyl’ / ‘Dyma ddiwrnod ac awr fy nhynged’), Don Carlos, Verdi, Operatic Anthology Volume IV: Baritone [Schirmer GS32586] Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘Che mai vegg’io! …/ ‘Infelice! E tuo credevi’, (‘Pa beth a welaf?’ / ‘Rhith yw'r cyfan’), Ernani, Verdi, Italian Opera Arias Bass [Schott ED21419] Y geiriau Cymraeg gan Glyndwr Richards

‘Madamina il catalogo è questo’ (‘Fwyn Fonesig! wele’n ysgrifenedig’), Don Giovanni, Mozart, Arias for Bass [Schirmer GS81101] Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘O Isis und Osiris’ (‘O Isis ac Osiris’), Die Zauberflöte, Mozart Arias for Bass [Schirmer GS81101] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:

‘It must be so’ / ‘Pour forth no more’ (‘A hyn sy raid’ / ‘Na leisiwch mwy weddïau ffôl’), Jephtha, Handel [Novello NOV070128] Y geiriau Cymraeg gan Gerallt Jones

‘Mighty Lord and King all Glorious’ (‘Gadarn Iôr a Theyrn tragwyddol’), Christmas Oratorio, Bach, Oratorio Anthology Baritone/Bass [Hal Leonard 00747061] Y geiriau Cymraeg gan Tecwyn Ellis

 

Rhan B:

Rhestr y caneuon Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 25 oed a throsodd;

‘Cân Osian’, W Bradwen Jones, Dwy gân i denor [Snell a’i feibion]

‘Mab y Môr’, W Bradwen Jones [Snell a’i feibion]

‘Mawredd Duw’, W Bradwen Jones [Snell a’i feibion]

‘Yr Ehedydd’, W Bradwen Jones [Snell a’i feibion]

‘Cathl i’r Eos’, J Morgan Lloyd [Gwasg Prifysgol Cymru 80046]

‘Min y Môr’, Osborne Roberts [Snell a’i feibion]

‘Angharad’, Robert Smith [Gwasg Prifysgol Cymru 80010]

‘Berwyn’, D Vaughan Thomas, Dwy gân i fariton, [Snell]

‘Llais yr Adar’, D Vaughan Thomas [Oriana]

 

Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 40-43 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn. (a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth (b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B unawdau 25 oed a throsodd yn y Rhestr Testunau

Gwobrau
  1. £150 (Trefor Lloyd Jones, Aberystwyth)
  2. £100 (Er cof am Bob Elis (Bariton) gan Aerwyn a Rhian Beattie, Pentrefoelas)
  3. £50 (Bleddyn a Maureen Hughes, Llanrwst)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

Clyw Carlo annwyl / Dyma ddiwrnod ac awr fy nhynged
Download MP3 (4.91 MB)
Pa beth a welaf? / Rhif yw'r cyfan
Download MP3 (6.88 MB)
Fwyn Fonesig! welen ysgrifenedig
Download MP3 (4.93 MB)
O Isis ac Oiris
Download MP3 (6.3 MB)
A hyn sy raid / Na leisiwch mwy weddiau ffôl
Download MP3 (8.05 MB)
Gadarn Iôr a Theyrn Tragwyddol
Download MP3 (4.75 MB)
Cân Osian
Download MP3 (6.59 MB)
Mab y Môr
Download MP3 (7.41 MB)
Mawredd Duw
Download MP3 (3.59 MB)
Yr Ehedydd
Download MP3 (6.39 MB)
Cathyl i'r Eos
Download MP3 (3.33 MB)
Min y Môr
Download MP3 (6.16 MB)
Angharad
Download MP3 (8.57 MB)
Berwyn
Download MP3 (8.68 MB)
Llais yr Adar
Download MP3 (9.74 MB)