(032) Unawd Bariton / Bas 25 oed a throsodd

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 
Rhan A:
Opera:
‘Hai già vinta la causa!’ / ‘Vedro mentr’io sospiro’ (‘Fe enillwyd yr achos!’ / ‘A ddylwn golli mwyniant?’), Le Nozze di Figaro, Mozart, Arias for Baritone [Schirmer GS81100] Y geiriau Cymraeg gan Heini Gruffudd
‘Questo amor, vergogna mai’ (‘Serch a ddaeth â gwarth i’w ganlyn’), Edgar, Puccini, Arias for Baritone [Schirmer GS81100] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘O patria, o cara patria’ /‘O Tu Palermo’ (‘Hawddamor fy mamwlad annwyl’ / ‘Palermo deg’), I Vespri Siciliani, Verdi, Arias for Bass [Schirmer GS81101] Y geiriau Cymraeg gan T Ifor Rees

Oratorio/Offeren:   
‘I feel the Deity within’ / ‘Arm Arm ye brave’ (‘O’m mewn cwyd llais y Duwdod cu’ / ‘Cledd, arwyr, cledd!’), Judas Maccabeus, Handel, Oratorio Anthology Baritone/Bass [Hal Leonard 0074061] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart (Adroddgan) a Stephen J Williams (Aria)
‘Enough! To Heav’n we leave the rest’ / ‘With pious hearts’ (‘Dim mwy! I’r Nef ein ffawd gadawn’ / ‘Â chalon bur’), Judas Maccabeus, Handel Judas Maccabeus, Handel [Novello NOV072486] Y geiriau Cymraeg gan Dafydd Wyn Jones

Rhan B:
Unawd Gymraeg
‘Gwynfyd’, Meirion Williams [Tŷ Cerdd TCV 083] Y cyweirnod gwreiddiol yn unig
‘Y Llyn’, Meirion Williams [Tŷ Cerdd TCV 095]

33. Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas
Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 29-32 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.
(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth
(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio Meirion Williams

Gwobr:
Medal Goffa David Ellis (Delyth Hopkins Evans, Pontrhydygroes) a £200 (Cronfa Goffa y Bariton Aeron Gwyn, enillydd y Rhuban Glas yn 2005)
Ysgoloriaeth Dai Jones (Llanilar), gwerth £500 i enillydd Gwobr Goffa David Ellis tuag at gostau cyfeilio a hyfforddiant pellach
Bydd yr enillydd yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio yn Awstralia dros ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne

Gwobrau
  1. £150 (Côr Meibion Cwmann a’r Cylch)
  2. £100 (Côr Meibion Cwmann a’r Cylch)
  3. £50 (Côr Meibion Cwmann a’r Cylch)
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen GaisApplication FormFfurflen Gais W.Towyn RobertsW.Towyn Roberts Application Form