(049) Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

‘Cân y Porthmon’, Caryl Parry Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]

Gwobrau
  1. £60 (Rhys Maelgwyn Evans)
  2. £30 (Rhys Maelgwyn Evans)
  3. £20 (Rhys Maelgwyn Evans)