(060) Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed

Competition complete

‘Foxgloves’ (‘Ffion y Ffridd’), Michael Head [Boosey & Hawkes] Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir Cyweirnodau C neu Ab

Gwobrau
  1. £60 (Wil Roberts, Deganwy)
  2. £30 (Wil Roberts, Deganwy)
  3. £20 (Wil Roberts, Deganwy)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

Ffion y Ffridd (c fwyaf)
Download MP3 (5.22 MB)
Ffion y Ffridd (a fflat)
Download MP3 (5.2 MB)