(058) Unawd i Fechgyn 16 ac o dan 19 oed

Competition complete

‘Mab y mynydd’, Idris Lewis Cyweirnodau: C# [Snell] neu B leiaf [Swyddfa’r Eisteddfod]

Gwobrau
  1. £75 (Cymdeithas Gymraeg Chelmsford a’r Cylch)
  2. £50 (Arthur a Brenda Davies, Llanrwst)
  3. £25 (Arthur a Brenda Davies, Llanrwst)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

Mab y Mynydd (B leiaf)
Download MP3 (3.49 MB)
Mab y Mynydd (C# leiaf)
Download MP3 (4.69 MB)