(046) Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

‘My Own Country’ (‘Gwlad fy mebyd’), Peter Warlock [Oxford University Press Archive Department]
Cyweirnodau: F neu Ab
Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir

Gwobrau
  1. £75 (Cymdeithas Gymraeg Chelmsford a’r Cylch)
  2. £50 (Ann Jones, Pwllheli)
  3. £25 (Ann Jones, Pwllheli)
  4. £500
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen GaisApplication FormFfurflen Gais W.Towyn RobertsW.Towyn Roberts Application Form