(057) Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed

Competition complete

‘Spring’ (‘Y Gwanwyn’), Otho, Handel [Curwen Archive JC02480] Y geiriau Cymraeg gan Nan Elis Cyweirnodau: D neu E

Gwobrau
  1. £75 (Cymdeithas Gymraeg Chelmsford a’r Cylch)
  2. £50 (Bleddyn a Maureen Hughes, Llanrwst)
  3. £25 (Ysgol Sul Mynydd Seion, Abergele)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

Y Gwanwyn Symudiad 1 a 2 (Cyweirnod E)
Download MP3 (3.2 MB)
Y Gwanwyn symudiad olaf (Cyweirnod E fwyaf)
Download MP3 (3.2 MB)
Y Gwanwyn Symudiad 1 a 2 (Cyweirnod D)
Download MP3 (3.13 MB)
Y Gwanwyn Symudiad Olaf (Cyweirnod D)
Download MP3 (2.16 MB)