(046) Unawd Lieder / Cân Gelf 25 oed a throsodd

Competition complete

Mewn unrhyw gyweirnod gan gwmni cyhoeddedig

‘Die Mainacht’ (‘Nos o Fai’), Op. 43, rhif 2, Brahms Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Sapphische Ode’ (‘Cân Saphig’), Op 94, rhif 4, Brahms Y geiriau Cymraeg gan T H Parry-Williams

‘King David’ (‘Dafydd Frenin’), Herbert Howells Y geiriau Cymraeg gan Mererid Hopwood

‘O never sing to me again’ (‘O paid â chanu, eneth fwyn’), Op. 4, rhif 4, Rachmaninov Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Der Müller und der Bach’ (‘Y melinydd a'r afonig’), Die Schöne Müllerin, Schubert Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Belsatzar’, Op.57, Schumann Y geiriau Cymraeg gan Cynan

‘Nacht und Träume’ (‘Nos a breuddwydion’), Op. 43, rhif 2, Schubert Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Der Wanderer’ (‘Y Crwydryn’), D 489, Schubert Y geiriau Cymraeg gan T H Parry-Williams

Gwobrau
  1. £100 (Aelodau Capel Salem, Efail Uchaf, Llanddoged, er cof am Mr T J Williams, LRAM, Ffynnon Newydd, Tan Lan, Llanrwst)
  2. £60 (Catherine a Dafydd Lloyd Jones, Bae Colwyn er cof am Beryl Jones, Eglwysbach – enillydd Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas Eisteddfod Bro Dwyfor 1975)
  3. £40 (Catherine a Dafydd Lloyd Jones, Bae Colwyn er cof am Beryl Jones, Eglwysbach – enillydd Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas Eisteddfod Bro Dwyfor 1975)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

Nos o Fai
Download MP3 (6.89 MB)
Cân Saphig
Download MP3 (6.8 MB)
Dafydd Frenin
Download MP3 (3.64 MB)
O paid â chanu, eneth fwyn
Download MP3 (9.72 MB)
Y Melinydd a'r Afonig
Download MP3 (8.71 MB)
Belsatzar
Download MP3 (9.72 MB)
Nos a Breuddwydion
Download MP3 (8.86 MB)
Y Crwydryn
Download MP3 (9.54 MB)