(035) Unawd Lieder / Cân Gelf 25 oed a throsodd

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Mewn unrhyw gyweirnod gan gwmni cyhoeddedig
Unrhyw unawd o waith Beethoven neu Schumann

Gwobrau
  1. £100 (Nina Evans, Pontrhydygroes)
  2. £60 (Eirwen Hughes, Penrhynoch)
  3. £40 (Eirwen Hughes, Penrhyncoch
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen GaisApplication FormFfurflen Gais W.Towyn RobertsW.Towyn Roberts Application Form