(047) Unawd Lieder / Cân Gelf o dan 25 oed

Competition complete

Mewn unrhyw gyweirnod gan gwmni cyhoeddedig

‘Ich liebe dich’ (‘Tra bo dau’), WoO 123, Beethoven Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘Waldesgesprach’ (Ymddiddan yn y coed’), Liederkreis, Op. 39, rhif 3, Schumann Y geiriau Cymraeg gan Pennar Davies

‘Feldeinsamkeit’ (‘Unigedd y Maes’), Op. 86 rhif 2, Brahms Y geiriau Cymraeg gan T H Parry-Williams

‘So willst du des Armen’ (A wyt am dosturio), Op. 33 rhif. 5, Brahms Y geiriau Cymraeg gan T H Parry-Williams

‘Wie bist du, meine Königin’ (‘Fwyned wyt ti, f’anwylyd’), Op. 32, rhif 9, Brahms Y geiriau Cymraeg gan T H Parry-Williams

‘Après un rêve’, (‘Wedi breuddwyd’), Op. 7, rhif 1, Fauré Y geiriau Cymraeg gan Pennar Davies

‘Lied der Suleika’, (‘Cân Suleika’), Op. 25, rhif 9, Schumann Y geiriau Cymraeg gan Angharad Price

‘Sei mir gegrüsst!’, (‘Dy gyrarch wnaf’), Op. 20, rhif 1, Schubert Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir

‘Silent Noon’, (‘Tawel Nawn’), Vaughan Williams Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Morgenstimmung’, (‘Gweddi Foreol’), Wolf Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir

Gwobrau
  1. £75 (Rhodd er cof am Hywel ac Edna Vaughan, Llangernyw gan eu teulu)
  2. £50 (Gwynn a Nanlys Roberts, Abergele)
  3. £25 (Gwynn a Nanlys Roberts, Abergele)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

Tra Bo Dau
Download MP3 (5.4 MB)
Ymddiddan yn y coed
Download MP3 (5.93 MB)
Unigedd y Maes
Download MP3 (8.83 MB)
Fwyned wyt ti, f'anwylyd
Download MP3 (8.64 MB)
Wedi breuddwyd
Download MP3 (6.74 MB)
Dy Gyfarch Wnaf
Download MP3 (10.73 MB)
Tawel Nawn
Download MP3 (9.18 MB)
Gweddi Foreuol
Download MP3 (7.61 MB)
Cân Sulkeia
Download MP3 (7.03 MB)
A wyt am dosturio
Download MP3 (4.1 MB)