(050) Unawd Mezzo-Soprano / Contralto/ Uwch-denor 19 ac o dan 25 oed

Competition complete

Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:

‘Terra adorate de’ padre miei’ (‘Gwêl, wlad fy mynwes, dy blentyn egwan’), Don Sebastiano, Donizetti [Swyddfa’r Eisteddfod] Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘Ah Tanya, Tanya’ (‘Nid wyf yn hoff o synfyfyrio’), Yevgeny Onegin, Tchaikovsky, Russian operatic arias for Mezzo-soprano [Edition Peters EP 7581] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart (Adroddgan) a Bruce Griffiths (Aria)

‘When I am laid in earth’ (‘Pan af i fro y fedd’), Dido and Aeneas, Purcell Arias for Mezzo-Soprano [Schirmer GS81098] Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

Oratorio/Offeren:

‘Thou shalt bring them in’ (‘Ti a’i dygi mewn’) Israel in Egypt, Handel [Novello NOV070126] Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir

‘Qui sedes ad dexteram Patris’ (‘O’th sedd ar ddeheulaw Duw’), Gloria, Vivaldi Oratorio Anthology Alto/Mezzo-Soprano [Hal Leonard 00747059] Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

Rhan B:

Rhestr y caneuon Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed I’w canu yn y cyweirnod gwreiddiol yn unig

‘Aderyn Crist’, Dilys Elwyn Edwards [Tŷ Cerdd (Hughes a’i Fab)]

‘Nos o Haf’, Dilys Elwyn Edwards, Caneuon Natur [Gwasg Prifysgol Cymru 80036]

‘Araf y Tipia’r Cloc’, Gareth Glyn, Llanrwst a chaneuon eraill [Curiad 9019]

‘Llanrwst’, Gareth Glyn, Llanrwst a chaneuon eraill [Curiad 9019]

‘Ceisiaid’, Leigh Henry [Gwynn 5020]

‘Y Bardd’, Mansel Thomas [Gwynn 5038]

‘Llanfihangel Bachellaeth’, W Matthews Williams [Gwynn 5022]

Gwobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Glas Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 49-52 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn. (a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth (b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B unawdau 19 ac o dan 25 oed yn y Rhestr Testunau

Gwobrau
  1. £100 (Er cof am Trebor Owen, Llanrwst gan Eluned, Aled ac Eleri)
  2. £60 (Er cof am Trebor Owen, Llanrwst gan Eluned, Aled ac Eleri)
  3. £40 (Er cof am Trebor Owen, Llanrwst gan Eluned, Aled ac Eleri)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

Gwêl, wlad fy mynwes, dy blentyn egwan
Download MP3 (9.69 MB)
Nid wyf yn hoff o synfyfyrio
Download MP3 (8.8 MB)
Pan af i fro y fedd
Download MP3 (10.21 MB)
Ti a'i dygi mewn
Download MP3 (10.04 MB)
O'th sedd ar ddeheulaw Duw
Download MP3 (5.74 MB)
Aderyn Crist
Download MP3 (3.42 MB)
Nos o Haf
Download MP3 (7.22 MB)
Araf y Tipia'r Cloc
Download MP3 (8.86 MB)
Llanrwst
Download MP3 (5.59 MB)
Ceisiad
Download MP3 (6.83 MB)
Y Bardd
Download MP3 (6.73 MB)
Llanfihangel Bachellaeth
Download MP3 (6.79 MB)