(041) Unawd Mezzo-Soprano / Contralto / Uwch-denor 25 oed a throsodd

Competition complete

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:

‘L’amour est im oiseau rebelle’ (‘Cariad sy’ fel aderyn rhydd’), Carmen, Bizet, Arias for Mezzo-Soprano [Schirmer GS81098] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘Va, l’error mio palesa’ (‘Dos, fy ngham cei ddatgelu’), Mitridante, Mozart, Arias for Mezzo Soprano [Hal Leonard HL40043] Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir

‘Stella del marinar’ (‘Seren y morwyr oll’), La Gioconda, Ponchielli, Operatic Anthology Volume II: Mezzo-Soprano & Alto [Schirmer GS32584] Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir

‘Samson, recherchant ma présence’ / ‘Amour! Viens aider ma faiblesse! (‘Daw Samson i’m gweled i heno’ / ‘O serch! nertha fi yn fy ngwendid!’), Samson et Dalila, Saint-Saëns, Arias for Mezzo-Soprano [Schirmer GS81098] Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

Oratorio/Offeren:

‘Et exultavit spiritus meus’ (‘Ymlawenhaodd f’enaid yn Nuw Iôr’), Magnificat in D major (BWV 243), Bach [Bärenreiter BA5103-90] Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

‘Behold the Bridegroom’ / ‘Prepare thyself, Zion’ (‘Daw fy mhriodfab’ / ‘Bydd barod o Seion’) Christmas Oratorio, Bach Oratorio Anthology Alto/Mezzo-Soprano [Hal Leonard 00747059] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart (adroddgan) a T H Parry-Williams (aria)

Rhan B:

Rhestr y caneuon Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 25 oed a throsodd;

‘Cân Osian’, W Bradwen Jones, Dwy gân i denor [Snell a’i feibion]

‘Mab y Môr’, W Bradwen Jones [Snell a’i feibion]

‘Mawredd Duw’, W Bradwen Jones [Snell a’i feibion]

‘Yr Ehedydd’, W Bradwen Jones [Snell a’i feibion]

‘Cathl i’r Eos’, J Morgan Lloyd [Gwasg Prifysgol Cymru 80046]

‘Min y Môr’, Osborne Roberts [Snell a’i feibion]

‘Angharad’, Robert Smith [Gwasg Prifysgol Cymru 80010]

‘Berwyn’, D Vaughan Thomas, Dwy gân i fariton, [Snell]

‘Llais yr Adar’, D Vaughan Thomas [Oriana]

 

Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 40-43 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn. (a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth (b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B unawdau 25 oed a throsodd yn y Rhestr Testunau

Gwobrau
  1. £150 (Gwynneth Roberts er cof am ei rhieni, Mona a David Omri Davies)
  2. £100 (Gwynneth Roberts er cof am ei rhieni, Mona a David Omri Davies)
  3. £50 (Gwynneth Roberts er cof am ei rhieni, Mona a David Omri Davies)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

Cariad sy' fel Aderyn Rhydd
Download MP3 (2.3 MB)
Dos, fy Ngham Cei Ddatgelu
Download MP3 (6.59 MB)
Seren y Morwyr Oll
Download MP3 (7.32 MB)
Seren y Morwyr Oll (Araf)
Download MP3 (8.1 MB)
Daw Samson i'm gweled i heno / O serch! Nertha fi yn fy ngwendid!
Download MP3 (10.61 MB)
Ymlawenhaodd F'enaid yn Nuw Iôr
Download MP3 (6.23 MB)
Daw fy Mhriodfab / Bydd barod o Seion
Download MP3 (5.37 MB)
Cân Osian
Download MP3 (6.59 MB)
Mab y Môr
Download MP3 (7.41 MB)
Mawredd Duw
Download MP3 (3.59 MB)
Yr Ehedydd
Download MP3 (6.39 MB)
Cathyl i'r Eos
Download MP3 (3.33 MB)
Min y Môr
Download MP3 (6.16 MB)
Angharad
Download MP3 (8.57 MB)
Berwyn
Download MP3 (8.68 MB)
Llais yr Adar
Download MP3 (9.74 MB)