(049) Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed

Competition complete

Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

‘Elle a fui, la tourterelle’ (‘Ffoi a wnaeth, golomen fechan!), Les Contes d’Hoffmann, Offenbach Arias for Soprano [Schirmer GS81097] Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir

‘The Maja and the nightingale’ (‘Y Maya a’r eos’), Goyescas, Granados [Swyddfa’r Eisteddfod (Schirmer)] Y geiriau Cymraeg gan Mererid Hopwood

Oratorio/Offeren:

‘Alleluia’, Exsultate Jubilate, Mozart [Bärenreiter BA4897-90]

‘Benedictus’ (‘Bendigedig’), Missa brevis Sancti Joannis de Deo, Haydn [Bärenreiter BA4653-90] Y geiriau Cymraeg gan Stephen J Williams

Rhan B:

Rhestr y caneuon Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed I’w canu yn y cyweirnod gwreiddiol yn unig

‘Aderyn Crist’, Dilys Elwyn Edwards [Tŷ Cerdd (Hughes a’i Fab)]

‘Nos o Haf’, Dilys Elwyn Edwards, Caneuon Natur [Gwasg Prifysgol Cymru 80036]

‘Araf y Tipia’r Cloc’, Gareth Glyn, Llanrwst a chaneuon eraill [Curiad 9019]

‘Llanrwst’, Gareth Glyn, Llanrwst a chaneuon eraill [Curiad 9019]

‘Ceisiaid’, Leigh Henry [Gwynn 5020]

‘Y Bardd’, Mansel Thomas [Gwynn 5038]

‘Llanfihangel Bachellaeth’, W Matthews Williams [Gwynn 5022]

Gwobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Glas Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 49-52 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn. (a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth (b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B unawdau 19 ac o dan 25 oed yn y Rhestr Testunau

Gwobrau
  1. £100 (David a Gillian Davies, Deganwy)
  2. £60 (David a Gillian Davies, Deganwy)
  3. £40 (David a Gillian Davies, Deganwy)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

Ffoi a wnaeth, golomen fechan!
Download MP3 (9.17 MB)
Y Maya a'r Eos
Download MP3 (5.76 MB)
Alleluia
Download MP3 (5.93 MB)
Bendigedig
Download MP3 (5.36 MB)
Aderyn Crist
Download MP3 (3.42 MB)
Nos o Haf
Download MP3 (7.22 MB)
Araf y Tipia'r Cloc
Download MP3 (8.86 MB)
Llanrwst
Download MP3 (5.59 MB)
Ceisiad
Download MP3 (6.83 MB)
Y Bardd
Download MP3 (6.73 MB)
Llanfihangel Bachellaeth
Download MP3 (6.79 MB)