(038) Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B
Rhan A:
Opera
‘Una donna a quindici anni’ (‘Pan fo geneth yn un ar bymtheg’), Così fan tutte, Mozart, Arias for Soprano [Hal Leonard HL740042] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘O mio babbino caro’ (‘Credwch fy nhad anwylaf’), Gianni Schicchi, Puccini, Arias for Soprano [Schirmer GS81097] Y geiriau Cymraeg gan Dyfnallt Morgan

Oratorio/Offeren: ‘Oh! Had I Jubal’s lyre’ (‘Pe telyn Iwbal gawn’), Joshua, Handel, Oratorio Anthology Soprano [Hal Leonard 0074058] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Rhan B:
Unawd Gymraeg
Unrhyw unawd o’r gyfrol ‘Y Rhosyn a’r Gwynt’, Eric Jones [Curiad 9043]

42. Gwobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Glas
Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 38-41 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.
(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth
(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio Eric Jones

Gwobr:
Medal Goffa Osborne Roberts (Huw Rhys-Evans) a £150 (Rhiannon Lewis, Cwmann)
Gwobr Sefydliad Cymru Gogledd America. Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr gwerth $5000 gan Sefydliad Cymru Gogledd America i’w (g)alluogi i berfformio yn yr ŵyl yn Philadelphia, Pennsylvania penwythnos ddiwedd Awst/ddechrau Medi 2020.
Gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis. Cynigir gwobr Cronfa Goffa Violet Mary Lewis, gwerth £220, rhoddedig gan ei mab, Dr Cyril David Jones, Michigan, UDA, a’i merch Phyllis Marie Jones-Gaide, Florida, UDA, i’r soprano fwyaf disglair yng nghystadlaethau 38-41 i gael hyfforddiant pellach.
Gwobr Cronfeydd Coffa David Lloyd a Jean Skidmore, Aberdyfi. Cynigir £160 o Gronfa Gwobr Goffa David Lloyd a £60 o Gronfa Goffa Jean Skidmore, Aberdyfi, er cof am David Lloyd, i’r tenor mwyaf disglair yng nghystadlaethau 38-41 i gael hyfforddiant pellach.

Ysgoloriaethau:
Mae’r ysgoloriaethau isod i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa yr enillydd. Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu fwy nag unwaith i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.
Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £2,000 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts
Ysgoloriaeth Côr Meibion Cymry Llundain gwerth £500 i enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts
Ysgoloriaeth William Park-Jones gwerth £1,000 i’r unawdydd mwyaf addawol yng nghystadlaethau 38-41 i’w galluogi i dderbyn hyfforddiant pellach mewn ysgol neu goleg cerdd cydnabyddedig neu gan athro llais cydnabyddedig.

Gwobrau
  1. £100 (Gwyn a Joan Jones, Llanafan)
  2. £60 (Gwyn a Joan Jones, Llanafan)
  3. £40 (Gwyn a Joan Jones, Llanafan)
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen GaisApplication FormFfurflen Gais W.Towyn RobertsW.Towyn Roberts Application Form