(029) Unawd Soprano 25 oed a throsodd

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 
Rhan A:
Opera:
‘Ach, ich fühl’s’ (‘O, gwae fi’), Die Zauberflöte, Mozart, Arias for Soprano [Schirmer GS81097] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘Pace Pace, mio Dio’ (‘Heddwch, Heddwch fy Arglwydd’), La Forza del Destino, Verdi, Operatic Anthology Volume I: Soprano [Schirmer GS32583] Y geiriau Cymraeg gan Heini Gruffudd
Oratorio/Offeren:   
‘Come ever smiling Liberty’ (‘Tyrd, fythol siriol Ryddid cu’), Judas Maccabeus, Handel [Novello NOV072486] Y geiriau Cymraeg gan Stephen J. Williams

Rhan B:
Unawd Gymraeg
‘Mai’, Meirion Williams [Tŷ Cerdd TCV 094]

33. Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas
Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 29-32 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.
(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth
(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio Meirion Williams

Gwobr:
Medal Goffa David Ellis (Delyth Hopkins Evans, Pontrhydygroes) a £200 (Cronfa Goffa y Bariton Aeron Gwyn, enillydd y Rhuban Glas yn 2005)
Ysgoloriaeth Dai Jones (Llanilar), gwerth £500 i enillydd Gwobr Goffa David Ellis tuag at gostau cyfeilio a hyfforddiant pellach
Bydd yr enillydd yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio yn Awstralia dros ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne

Gwobrau
  1. £150 (Dafydd ac Ann Edwards, Plas y Bryniau, Llanon)
  2. £100 (Dafydd ac Ann Edwards, Plas y Bryniau, Llanon)
  3. £50 (Dafydd ac Ann Edwards, Plas y Bryniau, Llanon)
CofrestrwchMewngofnodiDychwelyd i’r cystadlaethau

neu cofnodi ar-lein

Ffurflen GaisApplication FormFfurflen Gais W.Towyn RobertsW.Towyn Roberts Application Form