(040) Unawd Soprano 25 oed a throsodd

Competition complete

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

‘Píseň Rusalky o měsíčku’ (‘Cân Rusalka i’r lleuad’), Rusalka, Dvorak [Bärenreiter H4460] Y geiriau Cymraeg gan T H Parry-Williams

‘E Susanna non vien!’ / ‘Dove sono i bei momenti’ (‘Mae Susanna yn hwyr’ / I ble’r aethant, oriau cariadlon’), Le Nozze di Figaro, Mozart, Arias for Soprano [Schirmer GS81097] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:

‘Let the bright seraphim’ (‘Doed y Seraffiaid gwyn), Samon, Handel, Oratorio Anthology Soprano [Hal Leonard 00747058] Y geiriau Cymraeg gan T H Parry-Williams

Rhan B:

Rhestr y caneuon Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 25 oed a throsodd;

‘Cân Osian’, W Bradwen Jones, Dwy gân i denor [Snell a’i feibion]

‘Mab y Môr’, W Bradwen Jones [Snell a’i feibion]

‘Mawredd Duw’, W Bradwen Jones [Snell a’i feibion]

‘Yr Ehedydd’, W Bradwen Jones [Snell a’i feibion]

‘Cathl i’r Eos’, J Morgan Lloyd [Gwasg Prifysgol Cymru 80046]

‘Min y Môr’, Osborne Roberts [Snell a’i feibion]

‘Angharad’, Robert Smith [Gwasg Prifysgol Cymru 80010]

‘Berwyn’, D Vaughan Thomas, Dwy gân i fariton, [Snell]

‘Llais yr Adar’, D Vaughan Thomas [Oriana]

 

Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 40-43 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn. (a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth (b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B unawdau 25 oed a throsodd yn y Rhestr Testunau

Gwobrau
  1. £150 (Jane Lloyd Hughes, Llandudno)
  2. £100 (Jane Lloyd Hughes, Llandudno)
  3. £50 (Jane Lloyd Hughes, Llandudno)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

Cân Rusalka i'r lleuad
Download MP3 (3.82 MB)
Mae Susanna yn hwyr / I ble'r aethant oriau cariadlon
Download MP3 (4.41 MB)
Doed y serffiaid gwyn
Download MP3 (4.19 MB)
Cân Osian
Download MP3 (6.59 MB)
Mab y Môr
Download MP3 (7.41 MB)
Mawredd Duw
Download MP3 (3.59 MB)
Yr Ehedydd
Download MP3 (6.39 MB)
Cathyl i'r Eos
Download MP3 (3.33 MB)
Min y Môr
Download MP3 (6.16 MB)
Angharad
Download MP3 (8.57 MB)
Berwyn
Download MP3 (8.68 MB)
Llais yr Adar
Download MP3 (9.74 MB)