(051) Unawd Tenor 19 ac o dan 25 oed

Competition complete

Dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:

‘Vainement, ma bien-animée’, (‘Ofer yw fy ngwangalonni’), Le Roi d'Ys, Lalo Arias for Tenor [Schirmer GS810999] Y geiriau Cymraeg gan Heini Gruffydd

‘Je crois entende encore’ (‘Mi gredaf imi glywed’), Les Pêcheurs de perles, Bizet, Arias for Tenor [Schirmer GS810999] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

Oratorio/Offeren:

Gentle airs, melodious strains’ (‘Fwyn alawon, seiniau cu’), Athalia, Handel, Oratorio Anthology Tenor [Hal Leonard 00747060] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart

‘The trav’ler stands perplexed’ (‘Yn awr y crwydryn saif’), The Seasons, Haydn, Oratorio Anthology Tenor [Hal Leonard 00747060] Y geiriau Cymraeg gan Sian Meinir

Rhan B:

Rhestr y caneuon Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 19 ac o dan 25 oed I’w canu yn y cyweirnod gwreiddiol yn unig

‘Aderyn Crist’, Dilys Elwyn Edwards [Tŷ Cerdd (Hughes a’i Fab)]

‘Nos o Haf’, Dilys Elwyn Edwards, Caneuon Natur [Gwasg Prifysgol Cymru 80036]

‘Araf y Tipia’r Cloc’, Gareth Glyn, Llanrwst a chaneuon eraill [Curiad 9019]

‘Llanrwst’, Gareth Glyn, Llanrwst a chaneuon eraill [Curiad 9019]

‘Ceisiaid’, Leigh Henry [Gwynn 5020]

‘Y Bardd’, Mansel Thomas [Gwynn 5038]

‘Llanfihangel Bachellaeth’, W Matthews Williams [Gwynn 5022]

Gwobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Glas Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 49-52 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn. (a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth (b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B unawdau 19 ac o dan 25 oed yn y Rhestr Testunau

Gwobrau
  1. £100 (Teifryn Rees, Llanelli)
  2. £60 (John Medwyn Jones, Bae Colwyn Uchaf, er cof am ei rieni, Mr a Mrs Hugh Jones gynt o Eglwys y Drindod, Princess Road, Lerpwl)
  3. £40 (John Medwyn Jones, Bae Colwyn Uchaf, er cof am ei rieni, Mr a Mrs Hugh Jones gynt o Eglwys y Drindod, Princess Road, Lerpwl)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

Ofer yw fy ngwangalonni
Download MP3 (6.15 MB)
Mi gredaf imi glywed
Download MP3 (7.96 MB)
Fwyn alawon, seiniau cu
Download MP3 (8.11 MB)
Yn awr y crwydryn saif
Download MP3 (5.07 MB)
Aderyn Crist
Download MP3 (3.42 MB)
Nos o Haf
Download MP3 (7.22 MB)
Araf y Tipia'r Cloc
Download MP3 (8.86 MB)
Llanrwst
Download MP3 (5.59 MB)
Ceisiad
Download MP3 (6.83 MB)
Y Bardd
Download MP3 (6.73 MB)
Llanfihangel Bachellaeth
Download MP3 (6.79 MB)