(031) Unawd Tenor 25 oed a throsodd

Dyddiad Cau
 1 Mai 2020

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B 
Rhan A:
Opera:
Aria Lenski: ‘Kuda Kuda’ (‘Beth sy’ gan heddiw ar fy nghyfer’), Eugene Onegin, Tchaikovsky, Arias for Tenor [Schirmer GS81099] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
‘L’amour! L’amour!’ / ‘Ah, lêve-toi, soleil’ (‘O serch! O serch! Tyrd, cwyd yn awr, o haul!’), Roméo et Juliette, Gounod Operatic Anthology Volume III: Tenor [Schirmer GS32585] Y geiriau Cymraeg gan John Stoddart
Oratorio/Offeren:   
‘Thanks to my brethren’ / ‘How vain is man’ (‘Diolch fy mrodyr’ / ‘Mor falch yw dyn’), Judas Maccabeus, Handel [Novello NOV072486] Y geiriau Cymraeg gan Harri Williams

Rhan B:
Unawd Gymraeg
‘Cwm Pennant’, Meirion Williams [Tŷ Cerdd TCV 107]

33. Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas
Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 29-32 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn.
(a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth
(b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio Meirion Williams Gwobr: Medal Goffa David Ellis (Delyth Hopkins Evans, Pontrhydygroes) a £200 (Cronfa Goffa y Bariton Aeron Gwyn, enillydd y Rhuban Glas yn 2005)
Ysgoloriaeth Dai Jones (Llanilar), gwerth £500 i enillydd Gwobr Goffa David Ellis tuag at gostau cyfeilio a hyfforddiant pellach
Bydd yr enillydd yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio yn Awstralia dros ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne

Gwobrau
  1. £150 (Crwys a Lal Evans, Pontrhydygroes)
  2. £100 (Crwys a Lal Evans, Pontrhydygroes)
  3. £50 (Crwys a Lal Evans, Pontrhydygroes)