(042) Unawd Tenor 25 oed a throsodd

Competition complete

Dylid dewis un gân o Rhan A ac un o Rhan B

Rhan A:

Opera:

‘La fleur que tu m’avais jetée’ (‘Gwêl y blodeuyn ’deflaist ymaith’), Carmen, Bizet, Arias for Tenor [Schirmer GS810999] Y geiriau Cymraeg gan Stephen J Williams

‘Dies Bildnis ist bezaubernd schön’ (‘O decaf un o hydol bryd!), Die Zauberflöte, Mozart, Arias for Tenor [Schirmer GS810999] Y geiriau Cymraeg gan J Gwynn Griffiths

Oratorio/Offeren:

‘For this our truest int’rest’, (‘Mor fuddiol yw in roi ein bryd’), O praise the Lord with one consent, Chandos Anthem 9, Handel [Novello NOV070141 neu NOV072511 Y geiriau Cymraeg gan Stephen J Williams

Rhan B:

Rhestr y caneuon Cymraeg ar gyfer categorïau lleisiol 25 oed a throsodd;

‘Cân Osian’, W Bradwen Jones, Dwy gân i denor [Snell a’i feibion]

‘Mab y Môr’, W Bradwen Jones [Snell a’i feibion]

‘Mawredd Duw’, W Bradwen Jones [Snell a’i feibion]

‘Yr Ehedydd’, W Bradwen Jones [Snell a’i feibion]

‘Cathl i’r Eos’, J Morgan Lloyd [Gwasg Prifysgol Cymru 80046]

‘Min y Môr’, Osborne Roberts [Snell a’i feibion]

‘Angharad’, Robert Smith [Gwasg Prifysgol Cymru 80010]

‘Berwyn’, D Vaughan Thomas, Dwy gân i fariton, [Snell]

‘Llais yr Adar’, D Vaughan Thomas [Oriana]

 

Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd ar draws y categorïau yng nghystadlaethau 40-43 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn. (a) Yr unawd (Rhan A) yn y dosbarth (b) Hunanddewisiad o unawd gan gyfansoddwr o Gymro ac eithrio dewisiadau Rhan B unawdau 25 oed a throsodd yn y Rhestr Testunau

Gwobrau
  1. £150 (Er cof am William Morris Jones, Hafod y Geunan, Nebo gan Gwyneth a’r teulu)
  2. £100 (Er cof am John Berwyn Parry oddi wrth Katie Parry, Llanrwst)
  3. £50 (Er cof am Arthur Williams, Nant Erw gan ei briod Mair a’r teulu)

Ymarfer gyda chyfeiliant

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

Gwêl y blodeuyn deflaist ymaith
Download MP3 (7.43 MB)
O decaf un o hydol bryd
Download MP3 (8.32 MB)
Mor fuddiol yw in roi ein bryd
Download MP3 (6.34 MB)
Cân Osian
Download MP3 (6.59 MB)
Mab y Môr
Download MP3 (7.41 MB)
Mawredd Duw
Download MP3 (3.59 MB)
Yr Ehedydd
Download MP3 (6.39 MB)
Cathyl i'r Eos
Download MP3 (3.33 MB)
Min y Môr
Download MP3 (6.16 MB)
Angharad
Download MP3 (8.57 MB)
Berwyn
Download MP3 (8.68 MB)
Llais yr Adar
Download MP3 (9.74 MB)