Cystadlaethau

*Yn sgil gohirio Eisteddfod Ceredigion tan 2021, os ydych wedi anfon cais cyfansoddi atom eisoes, neu os ydych chi wedi cofrestru i gystadlu, peidiwch â phoeni, mae’ch ceisiadau’n gwbl ddiogel, ac mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Cwestiynau.

 

Chwilio am ddarn gosod ar gyfer un o'r cystadlaethau?  Cysylltwch ag Elinor Jones, naill ai drwy ebost neu drwy ffonio 0845 4090 400.

Rhestr Testunau yma

Pob hwyl gyda'r cystadlu.

Chwiliwch am Gystadleuaeth

022 Côr Ieuenctid o dan 25 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy CofrestrwchMewngofnodi
023 Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru Corawl Mwy CofrestrwchMewngofnodi
027 Ensemble Lleisiol Agored (3-6 mewn nifer) Corawl Mwy CofrestrwchMewngofnodi
028 Ysgoloriaeth W Towyn Roberts, er cof am ei briod, Violet Jones, Nantclwyd ac Ysgoloriaeth William Park-Jones Towyn Roberts Mwy CofrestrwchMewngofnodi
029 Unawd Soprano 25 oed a throsodd Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
030 Unawd Mezzo-Soprano / Contralto / Uwchdenor 25 oed a throsodd Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
031 Unawd Tenor 25 oed a throsodd Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
032 Unawd Bariton / Bas 25 oed a throsodd Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
034 Canu Emyn i rai 60 oed a throsodd Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
035 Unawd Lieder / Cân Gelf 25 oed a throsodd Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
036 Unawd Lieder / Cân Gelf o dan 25 oed Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
037 Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
038 Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
039 Unawd Mezzo-Soprano / Contralto / Uwchdenor 19 ac o dan 25 oed Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
040 Unawd Tenor 19 ac o dan 25 oed Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
041 Unawd Bariton / Bas 19 ac o dan 25 oed Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
043 Unawd o Sioe Gerdd 19 oed a throsodd (yn arddull y genre) Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
045 Unawd o Sioe Gerdd o dan 19 oed (yn arddull y genre) Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
046 Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
047 Unawd i Fechgyn 16 ac o dan 19 oed Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi

Tudalennau