Cystadlaethau

*Yn sgil gohirio Eisteddfod Ceredigion tan 2021, os ydych wedi anfon cais cyfansoddi atom eisoes, neu os ydych chi wedi cofrestru i gystadlu, peidiwch â phoeni, mae’ch ceisiadau’n gwbl ddiogel, ac mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Cwestiynau.

 

Chwilio am ddarn gosod ar gyfer un o'r cystadlaethau?  Cysylltwch ag Elinor Jones, naill ai drwy ebost neu drwy ffonio 0845 4090 400.

Rhestr Testunau yma

Pob hwyl gyda'r cystadlu.

Chwiliwch am Gystadleuaeth

048 Unawd i Ferched 12 ac o dan 16 oed Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
049 Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
050 Unawd o dan 12 oed Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
051 Gwobr Goffa Eleri Evans Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
052 Grŵp Offerynnol Agored Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
053 Deuawd Offerynnol Agored Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
055 Unawd Chwythbrennau 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
056 Unawd Llinynnau 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
057 Unawd Piano 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
058 Unawd Offerynnau Pres 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
059 Unawd Telyn 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
060 Unawd Offeryn/nau Taro 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
062 Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
063 Unawd Llinynnau 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
064 Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
065 Unawd Offerynnau Pres 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
066 Unawd Telyn 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
067 Unawd Offeryn/nau Taro 16 ac o dan 19 Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
069 Unawd Chwythbrennau o dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
070 Unawd Llinynnau o dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi

Tudalennau