Cystadlaethau

*Yn sgil gohirio Eisteddfod Ceredigion tan 2021, os ydych wedi anfon cais cyfansoddi atom eisoes, neu os ydych chi wedi cofrestru i gystadlu, peidiwch â phoeni, mae’ch ceisiadau’n gwbl ddiogel, ac mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Cwestiynau.

 

Rhestr Testunau yma

Pob hwyl gyda'r cystadlu.

Chwiliwch am Gystadleuaeth

048 Unawd i Ferched 12 ac o dan 16 oed Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
049 Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
050 Unawd o dan 12 oed Unawdau Mwy CofrestrwchMewngofnodi
051 Gwobr Goffa Eleri Evans Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
052 Grŵp Offerynnol Agored Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
053 Deuawd Offerynnol Agored Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
055 Unawd Chwythbrennau 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
056 Unawd Llinynnau 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
057 Unawd Piano 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
058 Unawd Offerynnau Pres 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
059 Unawd Telyn 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
060 Unawd Offeryn/nau Taro 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
062 Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
063 Unawd Llinynnau 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
064 Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
065 Unawd Offerynnau Pres 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
066 Unawd Telyn 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
067 Unawd Offeryn/nau Taro 16 ac o dan 19 Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
069 Unawd Chwythbrennau o dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
070 Unawd Llinynnau o dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi

Tudalennau