Cystadlaethau

*Yn sgil gohirio Eisteddfod Ceredigion tan 2021, os ydych wedi anfon cais cyfansoddi atom eisoes, neu os ydych chi wedi cofrestru i gystadlu, peidiwch â phoeni, mae’ch ceisiadau’n gwbl ddiogel, ac mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Cwestiynau.

 

Rhestr Testunau yma

Pob hwyl gyda'r cystadlu.

Chwiliwch am Gystadleuaeth

071 Unawd Piano o dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
072 Unawd Offerynnau Pres o dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
073 Unawd Telyn o dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
074 Unawd Offeryn/nau Taro o dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
083 Tlws Coffa Lois Blake Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
084 Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
085 Parti Dawnsio Gwerin o dan 25 oed Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
086 Dawns Stepio i Grŵp Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
087 Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
088 Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 18 oed a throsodd Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
089 Dawns Stepio Unigol i Ferched 18 oed a throsodd Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
090 Dawns Stepio Unigol i Fechgyn o dan 18 oed Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
091 Dawns Stepio Unigol i Ferched o dan 18 oed Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
092 Props ar y Pryd Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
094 Dawns greadigol / gyfoes unigol Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
095 Dawns greadigol / gyfoes i grŵp dros 4 mewn nifer Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
096 Dawns aml-gyfrwng i bâr neu driawd mewn unrhyw arddull e.e. jazz, tap, bale, sioe gerdd, cyfoes ayb Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
097 Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd 12 oed a throsodd Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
098 Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dan 12 oed Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
099 Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr neu Driawd Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi

Tudalennau