Cystadlaethau

*Yn sgil gohirio Eisteddfod Ceredigion tan 2021, os ydych wedi anfon cais cyfansoddi atom eisoes, neu os ydych chi wedi cofrestru i gystadlu, peidiwch â phoeni, mae’ch ceisiadau’n gwbl ddiogel, ac mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Cwestiynau.

 

Chwilio am ddarn gosod ar gyfer un o'r cystadlaethau?  Cysylltwch ag Elinor Jones, naill ai drwy ebost neu drwy ffonio 0845 4090 400.

Rhestr Testunau yma

Pob hwyl gyda'r cystadlu.

Chwiliwch am Gystadleuaeth

071 Unawd Piano o dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
072 Unawd Offerynnau Pres o dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
073 Unawd Telyn o dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
074 Unawd Offeryn/nau Taro o dan 16 oed Offerynnol Mwy CofrestrwchMewngofnodi
083 Tlws Coffa Lois Blake Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
084 Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
085 Parti Dawnsio Gwerin o dan 25 oed Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
086 Dawns Stepio i Grŵp Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
087 Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
088 Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 18 oed a throsodd Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
089 Dawns Stepio Unigol i Ferched 18 oed a throsodd Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
090 Dawns Stepio Unigol i Fechgyn o dan 18 oed Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
091 Dawns Stepio Unigol i Ferched o dan 18 oed Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
092 Props ar y Pryd Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
094 Dawns greadigol / gyfoes unigol Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
095 Dawns greadigol / gyfoes i grŵp dros 4 mewn nifer Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
096 Dawns aml-gyfrwng i bâr neu driawd mewn unrhyw arddull e.e. jazz, tap, bale, sioe gerdd, cyfoes ayb Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
097 Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd 12 oed a throsodd Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
098 Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dan 12 oed Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
099 Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr neu Driawd Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi

Tudalennau