Cystadlaethau

*Yn sgil gohirio Eisteddfod Ceredigion tan 2021, os ydych wedi anfon cais cyfansoddi atom eisoes, neu os ydych chi wedi cofrestru i gystadlu, peidiwch â phoeni, mae’ch ceisiadau’n gwbl ddiogel, ac mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Cwestiynau.

 

Rhestr Testunau yma

Pob hwyl gyda'r cystadlu.

Chwiliwch am Gystadleuaeth

100 Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp Dawns Mwy CofrestrwchMewngofnodi
101 Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
102 Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
103 Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
104 Gwobr Goffa y Fonesig Ruth Herbert Lewis 21 oed a throsodd Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
105 Unawd Alaw Werin 16 ac o dan 21 oed Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
106 Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
107 Unawd Alaw Werin o dan 12 oed Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
108 Perfformiad gwreiddiol: Trafferth mewn tafarn neu Llwybrau Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
109 Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
110 Unawd ar unrhyw offeryn gwerin Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
111 Cyflwyno Cân Werin hunangyfeiliant Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
118 Côr Dysgwyr rhwng 13 a 40 mewn nifer Dysgwyr Mwy CofrestrwchMewngofnodi
119 Parti Canu, hyd at 12 mewn nifer Dysgwyr Mwy CofrestrwchMewngofnodi
120 Ymgom Dysgwyr Mwy CofrestrwchMewngofnodi
121 Cyflwyniad Grŵp, hyd at 5 munud ar destun ‘Fy ardal i’ Dysgwyr Mwy CofrestrwchMewngofnodi
122 Llefaru Unigol 16 oed a throsodd Dysgwyr Mwy CofrestrwchMewngofnodi
123 Unawd lleisiol Dysgwyr Mwy CofrestrwchMewngofnodi
132 Côr Llefaru dros 16 mewn nifer Llefaru Mwy CofrestrwchMewngofnodi
133 Parti Llefaru hyd at 16 mewn nifer Llefaru Mwy CofrestrwchMewngofnodi

Tudalennau