Cystadleuaeth Golff yr Eisteddfod i fod yn llwyddiant ysgubol

4 Awst 2019

Unwaith eto, mae'n debyg y bydd Cystadleuaeth Golff blynyddol yr Eisteddfod Genedlaethol yn llwyddiant mawr, gyda'r digwyddiad eleni yn nodi'r 34 blwyddyn ers ei sefydlu.

Cynhelir y gystadleuaeth eleni yng Nghlwb Golff Maesdu, Llandudno ar Ddydd Mercher 7 Awst.

Mae Maesdu yn gwrs pencampwriaeth 18 twll hardd, sydd yn boblogaidd iawn ac yn addas i bob golffiwr Eisteddfodol! Dywedodd Sandra Thomas, Rheolwr y Clwb “Mae gan y Clwb awyrgylch cynnes a chyfeillgar, ac fel Clwb rydym yn falch iawn o’r cyfle i gynnig ein cefnogaeth i'r Eisteddfod Genedlaethol yn ystod ei hymweliad â Sir Conwy, ac yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu golffwyr yr Eisteddfod yma i Maesdu.”

“Hoffwn ddiolch i cyn Gapten y Merched Menna Roberts sydd wedi bod yn cydgordio’r trefniadau i sicrhau diwrnod penigamp.”

Fformat y gystadleuaeth yw stableford unigol cymysg, a dim ond llond dwrn o amseroedd dechrau cynnar a diwedd y prynhawn sydd bellach ar gael. Tâl cystadlu i ymwelwyr yw £20 gyda £5 yn mynd tuag at gronfa'r Eisteddfod. Mae gwobrau i'r gwestai a'r aelodau gorau.

Gellir archebu a thalu am amseroedd dechrau sy'n weddill ar-lein ar www.brsgolf.com/maesdu/opens_day.php. Am unrhyw ymholiadau eraill cysylltwch â'r Clwb ar 01492 876450 neu e-bostiwch enquiries@maesdugolfclub.co.uk.

Noddir y diwrnod golff gan Teiars Nant Conwy Cyf, a dywedodd Llion Roberts, Cyfarwyddwr y Cwmni, “Fel busnes lleol, rydym yn falch iawn o’r cyfle i gefnogi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy a’r gystadleuaeth golff eleni”.

Ychwanegodd Alwyn Roberts, Pennaeth Gweithredu Cymunedol yr Eisteddfod, “Mae'r gystadleuaeth golff yn rhan bwysig o wythnos yr ŵyl - yn wir uchafbwynt yr wythnos i rai! Dros y blynyddoedd, mae wedi dod yn fwyfwy poblogaidd, gyda'r anrhydedd o ennill y tlysau golff nodedig mor bwysig i'r chwaraewyr â'r cystadlaethau llwyfan i gorau a bandiau o bob cwr o Gymru!”

“Rydym yn edrych ymlaen at groesawu y chwaraewyr i gwrs bendigedig Maesdu, ac rydym yn ddiolchgar iawn i Teiars Nant Conwy am noddi'r digwyddiad.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yn Llanrwst o 3-10 Awst. Am fwy o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.cymru.