Cystadleuaeth Tlws Sbardun 2020

2 Mawrth 2020

Gawsoch chi’ch ysbrydoli i fynd ati i gyfansoddi gan gystadleuaeth Cân i Gymru eleni?  

Os felly, bachwch y cyfle i gystadlu am Dlws Sbardun yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion.

Mae’r gystadleuaeth yn ddathliad o gyfraniad Alun ‘Sbardun’ Huws i fyd cerddoriaeth a llenyddiaeth Cymru, fel un o gyfansoddwyr mwyaf nodedig y blynyddoedd diwethaf.  Bydd yr enillydd yn derbyn tlws hardd gan yr artist, Carwyn Evans, i’w gadw am flwyddyn a £500, a chyflwynir y wobr am gân werinol ac acwstig ei naws. 

Meddai Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r gystadleuaeth hon wedi cydio yn nychymyg rhai o gyfansoddwyr a pherfformwyr gorau Cymru.  Ry’n ni’n falch iawn o gynnig cyfle i gyfansoddwyr greu caneuon acwstig a gwerinol fel rhan o gystadlaethau’r Eisteddfod Genedlaethol, ac yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y math yma o gerddoriaeth i fynd amdani eleni yng Ngheredigion.

“Roedd cyfraniad Sbardun i’r sîn ac i Gymru yn enfawr, a braf yw gwybod bod modd dathlu hyn unwaith eto eleni, ac ry’n ni’n ddiolchgar i Gwenno a chyfeillion Sbardun am eu holl gefnogaeth unwaith eto eleni.

1 Ebrill yw’r dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth a dylid cyflwyno’r gân ar gryno-ddisg neu MP3.  Caniateir cywaith.  Mae ffurflenni cais ar gael yn y rhestr testunau neu ar-lein, https://eisteddfod.cymru/cystadlu/testunau.  Beirniaid y gystadleuaeth eleni yw Tecwyn Ifan a Siân James.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron o 1-8 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein.

PDF icon Ffurflen gais Tlws Sbardun 2020

Lawr lwythwch ffurflen gais drwy glicio ar y PDF uchod.