Categoriau Cystadlu

Croeso i'r adran gystadlaethau.  Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am bob cystadleuaeth yn Eisteddfod 2018.  

Alawon Gwerin

Manylion cystadlaethau yn adran alawon gwerin, rheolau ac amodau a'r ffurflen gais
Mwy...

Bandiau Pres

Manylion cystadlaethau adran y bandiau pres, rheolau ac amodau a'r ffurflen gais
Mwy...

Cerdd Dant

Manylion cystadlaethau yn yr adran cerdd dant, rheolau ac amodau a'r ffurflen gais
Mwy...

Cerddoriaeth (Corawl)

Manylion y cystadlaethau corawl, y rheolau ac amodau a'r ffurflen gais
Mwy...

Cerddoriaeth (Lleisiol)

Manylion y cystadlaethau lleisiol, y rheolau ac amodau a'r ffurflen gais
Mwy...

Cerddoriaeth (Offerynnol)

Manylion cystadlaethau offerynnol, y rheolau ac amodau a'r ffurflen gais
Mwy...

Cerddoriaeth (Cyfansoddi)

Cystadlaethau cyfansoddi cerddoriaeth, rheolau ac amodau a'r ffurflen gais
Mwy...

Dawnsio (Gwerin)

Cystadlaethau dawnsio gwerin, y rheolau ac amodau a'r ffurflen gais
Mwy...

Dawnsio (Cyfoes)

Cystadlaethau dawnsio cyfoes, y rheolau ac amodau a'r ffurflen gais
Mwy...

Drama (Llwyfan)

Cystadlaethau llwyfan drama, y rheolau ac amodau a'r ffurflen gais
Mwy...

Dysgwyr

Cystadlaethau llwyfan i ddysgwyr, rheolau ac amodau a'r ffurflen gais
Mwy...

Llefaru

Cystadlaethau yr adran lefaru, rheolau ac amodau a'r ffurflen gais
Mwy...

Cyfansoddi

Copi llawn o restr testunau Eisteddfod Caerdydd, 2018
Mwy...

Y Lle Celf

Cystadlaethau celfyddydau gweledol a'r arddangosfa agored
Mwy...

Gwyddoniaeth

Cystadlaethau cyfansoddi'r Adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Mwy...

Wrth glicio ar destun, fe welwch y cystadlaethau yn yr adran honno i gyd ac mae'r rheolau ac amodau ynghyd â'r ffurflen gais berthnasol ar gael i'w lawr lwytho o waelod y dudalen.  

Hefyd, gellir lawr lwytho'r Rhestr Testunau yma.

Gobeithio y bydd hyn yn hwyluso'r broses o baratoi i gystadlu.

Cofrestru i gystadlu

Cofiwch y gallwch gofrestru ar-lein i gymryd rhan yn ein cystadlaethau llwyfan o Ionawr 2018 ymlaen. Nodwch, bydd rhaid parhau i gofrestru i gystadlu yn y cystadlaethau cyfansoddi drwy'r post ar hyn o bryd.

Pob hwyl gyda'r paratoi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.