Cystadlu

Pob hwyl wrth baratoi i gystadlu yng Nghaerdydd yn 2018. 

Cliciwch ar y cwestiwn i gael yr ateb.

 1. Sut ydw i'n cystadlu yn yr Eisteddfod?

  Mae'r Rhestr Testunau ar gyfer 2018 ar gael yma.  1 Ebrill yw'r dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau cyfansoddi, ac mae'n rhaid anfon eich ceisiadau drwy'r post.  Ceir manylion ar sut i gystadlu yn y Rhestr, ynghyd â'r ffurflenni cais.

  Gallwch gofrestru i gystadlu mewn cystadleuaeth lwyfan ar-lein, a dyma'r ddolen i'r wybodaeth.  Gallwch hefyd wneud cais drwy'r post ac mae'r manylion i gyd yn y Rhestr Testunau.  1 Mai yw'r dyddiad cau ar gyfer cystadlathau llwyfan.

  31 Mawrth yw dyddiad cau cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn a bydd gwybodaeth ar gael yn fuan.  Yn y cyfamser, gellir edrych ar y manylion yn y Rhestr Testunau.

 2. Pryd mae’r rhagbrofion a’r cystadlaethau?

  Bydd Amserau’r Profion ar gael yn fuan ym mis Mehefin.

 3. A yw’r rhagbrofion i gyd ar y Maes?

  Byddwn yn cyhoeddi’r manylion yn fuan ym mis Mehefin.

 4. Pryd mae’r Rhaglen Swyddogol yn cael ei chyhoeddi?

  Bydd y Rhaglen Swyddogol ar gael i’w brynu o siopau llyfrau da neu o wefan yr Eisteddfod o ddiwedd Mehefin. Bydd yr amserlenni'n cael eu cyhoeddi ar-lein yn ystod Mai.

Os na chawsoch ateb i'ch cwestiwn yma, anfonwch ebost atom, gwyb@eisteddfod.org.uk neu ffoniwch 0845 4090 900.