Drama (Llwyfan)

Manylion cystadlaethau actio'r Eisteddfod ynghyd â ffurflen gais a'r rheolau ac amodau.

112. Actio Drama neu waith dyfeisiedig
Bydd y gystadleuaeth derfynol yn cael ei chynnal yn y Theatr ar faes yr Eisteddfod yn ystod y dydd dros nifer o ddyddiau. Rhaid cynnal y rhagbrofion erbyn 18 Mai 2018

Gwobrau:
1. Cwpan Gwynfor i’w ddal am flwyddyn a £500
2. £300
3. £200

Beirniaid: Gwennan Mair, Gwynedd Huws Jones

--------------------

113. Actor gorau cystadleuaeth 112

Gwobr: Cwpan Bro Dinefwr i’w ddal am flwyddyn (Rhoddedig gan Eddie Thomas) a £100 (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf)

114. Cyfarwyddwr gorau cystadleuaeth 112

Gwobr: £100 (Ruth a Bill Davies, Caerdydd)

--------------------

115. Deialog (rhwng 2-4 mewn nifer) – detholiad o ddrama heb fod yn hwy na 10 munud gan gynnwys gosod a chlirio’r llwyfan.

Gwobrau:
1. £150
2. £100
3. £50
(£300 Glyn a Carys Tudor Williams, Yr Eglwys Newydd)

Beirniaid: Rhian Blythe, Simon Watts

--------------------

116. Gwobr Richard Burton 16 ac o dan 25 oed
Unrhyw ddwy fonolog o ddrama/ddramâu neu ryddiaith addas. Caniateir 8 munud ar gyfer y cyflwyniad cyfan yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Rhaid i un o’r monologau fod allan o ddrama Gymraeg. Rhaid i’r ddau ddarn fod yn wrthgyferbyniol.
Gweler Amodau Arbennig 3, 4 a 5 yr adran hon

Gwobr: Medal Richard Burton a £500 (Matthew Rhys)

Beirniaid: Mali Harries, Iwan Rheon

--------------------

(56). Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts
Cynigir £600 o Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts i’r cystadleuydd mwyaf addawol Cân o Sioe Gerdd neu Gwobr Richard Burton er mwyn iddo/iddi ddatblygu gyrfa fel perfformiwr theatrig proffesiynol. Ni all neb dderbyn unrhyw ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu i ennill y gwobrau. Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol, rhif 21.

--------------------

117. Monolog 12 ac o dan 16 oed
Monolog o ddrama/ddramâu addas. Gall gynnwys detholiad o waith gwreiddiol neu waith sydd wedi’i gyhoeddi. Caniateir hyd at 5 munud ar gyfer y cyflwyniad cyfan yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan.

Gwobrau:
1. £75
2. £50
3. £25
(£150 Gwobr Goffa Tom Griffiths Brydan, rhodd ei ddwy ferch, y ddiweddar Dr Bryneilen Griffiths a’r diweddar Dr Rosentyl Griffiths)

Beirniaid: Rhian Blythe, Simon Watts

--------------------

(8). Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân: Môr
Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a nodir sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 10 munud, yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid anfon braslun o’r sgript erbyn 1 Gorffennaf 2018 a chopi llawn erbyn yr Eisteddfod.
(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Alawon Gwerin, Cerdd Dant, Dawns a Drama)

Gwobrau:

1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 (Teulu Jack a Jean Williams, Llanddona)
2. £250
3. £150 

PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)Microsoft Office document icon Ffurflen Gais Actio Drama Fer (Word)PDF icon Ffurflen Gais Actio Drama Fer (PDF)PDF icon Amodau Arbennig Drama (PDF)