Dysgwyr (Llwyfan)

Cystadlaethau, rheolau ac amodau a'r ffurflen gais ar gyfer cystadlaethau i ddysgwyr yn 2018.

124. Dysgwr y Flwyddyn

Gallwch eich enwebu eich hun neu gall tiwtor neu unrhyw un arall enwebu dysgwr drwy lenwi’r ffurflen gais yng nghefn y ddogfen neu yn y llyfryn ‘Beth Amdani?’.  Rhaid i bob cystadleuydd fod dros 18 oed ac wedi dysgu Cymraeg yn eithaf rhugl. 

Mae’r beirniaid yn chwilio am wybodaeth am y canlynol:

  • teulu a diddordebau
  • rhesymau dros ddysgu Cymraeg
  • sut yr aeth y dysgwr ati i ddysgu’r iaith
  • effaith dysgu Cymraeg ar fywyd y dysgwr a’r defnydd mae’n ei g/wneud o’r Gymraeg
  • gobeithion ar gyfer y dyfodol

Y rownd cyn-derfynol i’w chynnal canol mis Mai.

Y rownd derfynol i’w chynnal ar ddydd a nos Fercher 8 Awst.

Gwobrau: Tlws Dysgwr y Flwyddyn (Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd) a £300 (Peter a Gill Griffiths, Pentyrch) i’r enillydd; Tlysau i’r tri arall sy’n ymddangos yn y Rownd Derfynol (Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd) ynghyd â £100 yr un i bawb arall sy’n ymddangos yn y rownd derfynol (£100 Tony a Nans Couch, Llanisien, Caerdydd);

Tanysgrifiad blwyddyn yr un gan y cylchgrawn Golwg i’r ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rownd derfynol.

Cydnabyddir hefyd roddion gan fudiad Merched y Wawr i’r pedwar sy’n cyrraedd y Rownd Derfynol.

Caiff yr enillydd wahoddiad i fod yn aelod o’r Orsedd.

Beirniaid: Carole Bradley, Lowri Bunford-Jones, Ian Gwyn Hughes
 

--------------------

Cystadleuaeth ar Lwyfan y Pafiliwn

125. Côr Dysgwyr rhwng 10 a 40 mewn nifer
Unrhyw gân neu gyfuniad o ganeuon o’ch dewis chi mewn unrhyw arddull, hyd at 5 munud
Lefel: Agored
Bydd rhagbrawf ym MaesD ar gyfer y gystadleuaeth hon

Gwobrau:

1. £150
2. £100
3. £50

--------------------

126. Llefaru Unigol 16 oed a throsodd

‘Steddfod yn y Ddinas’, Geraint Jarman, Cerddi Fan Hyn: Cerddi Caerdydd [Gwasg Gomer]

Bydd rhagbrawf ym MaesD ar gyfer y gystadleuaeth hon

Lefel: Agored

Gwobrau:   

1. £60 (Gwobr Goffa Megan Jane Davidson [Cymdeithas Gymreig-Americanaidd Gogledd Califfornia[)
2. £30
3. £20 (Rhys Jones, Treganna, Caerdydd)

 

--------------------

Cystadlaethau ym Maes D

Rhaid i bawb ofalu am eu cyfeiliant eu hunain. Bydd piano ar gael. 
 

127. Parti canu, rhwng 3 a 9 mewn nifer
Unrhyw gân neu gyfuniad o ganeuon o’ch dewis chi, mewn unrhyw arddull, hyd at 5 munud

Lefel: Agored

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40
 

--------------------

128. Unawd
Hunanddewisiad
hyd at 4 munud mewn unrhyw arddull

Lefel: Agored

Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20

--------------------

129. Llefaru Unigol 16 oed a throsodd

‘Baled y Dysgwr Dryslyd’, Lois Arnold [Swyddfa’r Eisteddfod]

Lefel: Mynediad/Canolradd
 

Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Ysgol Howell, Llandaf, Caerdydd)

--------------------

130. Sgets hyd at 5 munud
Thema: ‘Fy nosbarth Cymraeg’
Lefel: Agored

Gwobrau:
1. £60
2. £30
3. £20
(£100 Gwobr Goffa Tim Artro Morris)

--------------------

Beirniaid: Linda Brown, Caren E Brown

 

 

PDF icon Rheolau ac Amodau CystadluMicrosoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Amodau Arbennig Dysgwyr (PDF)PDF icon Dysgwr y flwyddyn - Ffurflen gais