Y Lle Celf 2018

Yn Y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd fe gynhelir arddangosfa aml-gyfrwng fawr, a bydd y system gystadlu ar-lein yn agor yn y flwyddyn newydd.

Croesewir ceisiadau ym mhob disgyblaeth, boed celfyddyd gain neu gelfyddyd gymhwysol (gan gynnwys y ddelwedd symudol neu gelfyddyd berfformans).

Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno gwaith ar ffurf delweddau Jpeg ynghyd â datganiad clir ynglŷn â’r gwaith. Oherwydd y nifer fawr o geisiadau, caiff y mwyafrif o’r gweithiau eu dewis o’r delweddau hyn, felly mae’n bwysig i chi gyflwyno delweddau clir o’ch gwaith ac i ddangos eitemau sydd ar gael ar gyfer yr arddangosfa. Gwahoddir ymgeiswyr sy’n gweithio drwy gyfrwng y ddelwedd symudol neu gelfyddyd berfformans, i gyflwyno eu gwaith ar ffurf DVD. Ar ôl edrych ar y ceisiadau, efallai y bydd y detholwyr yn ymweld â nifer fechan o’r rhai ar y rhestr fer. Bydd y gwaith a ddewisir yn cael ei arddangos yn Y Lle Celf dros gyfnod yr Eisteddfod ond os yw gofynion y gwaith yn mynnu, gall hyn ddigwydd y tu hwnt i’r adeilad ei hun.

Cysylltwch â’r Swyddog Celfyddydau Gweledol os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau.

Parheir y traddodiad Eisteddfodol o anrhydeddu rhagoriaeth yn yr adrannau a ganlyn:

 

Celfyddyd Gain

Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain

Gwobr: Medal Aur am Gelfyddyd Gain (replica) a £5,000 i’w rannu yn ôl doethineb y detholwyr.

 

Crefft a Dylunio

Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio

Gwobr: Medal Aur am Grefft a Dylunio (replica) a £5,000 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen) i’w rannu yn ôl doethineb y detholwyr.

 

Y Fedal Aur am Bensaernïaeth

(Cefnogir gan Gomisiwn Dylunio Cymru).

Gwobr: Medal Goffa Alwyn Lloyd (replica), gweithredir ar y cyd â Chymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru

 

Ysgoloriaeth Artist Ifanc

Ysgoloriaeth: £1,500 

Dyfernir yr ysgoloriaeth i’r ymgeisydd mwyaf addawol er mwyn ei alluogi i ddilyn cwrs mewn ysgol neu goleg celf cydnabyddedig neu fynychu dosbarthiadau meistr. Bydd yr ysgoloriaeth yn agored i’r sawl sydd dan 25 oed cyn 31 Awst 2018. Disgwylir i’r ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer baratoi portffolio a chyflwyno cais yn esbonio sut y bwriedir defnyddio’r ysgoloriaeth. Ystyrir dangos y gwaith a gyflwynwyd yn Y Lle Celf.

Yn ogystal, ystyrir cynnig gofod i enillydd yr ysgoloriaeth yn Y Lle Celf yn yr Eisteddfod 2019.

 

Detholwyr: Karen MacKinnon, Marc Rees, Ingrid Murphy

 

Gwobr Ifor Davies

Gwobr: £600 (Gwobr Ifor Davies)

Dyfernir am y gwaith yn yr Arddangosfa Agored sy’n cyfleu ysbryd y frwydr dros iaith, diwylliant a gwleidyddiaeth Cymru.

 

Gwobr Tony Goble
Gwobr:
£500 (Er cof am Toby Goble) 

Rhoddir am waith gan artist sy’n arddangos yn yr Arddangosfa Agored am y tro cyntaf, ac sy’n cyfleu ysbryd barddonol y genedl Geltaidd hon.

 

Gwobr Josef Herman – Dewis y Bobl

Gwobr: £500 (Sefydliad Celf Josef Herman)

Dyfernir i’r darn mwyaf poblogaidd o waith, neu gasgliad o waith, yn yr Arddangosfa Agored. Bydd cyfle i’r cyhoedd bleidleisio yn ystod eu ymweliad â’r Lle Celf.

 

Gwobr Bwrcasu Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru

Dyfernir gwobr bwrcasu gan Gymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru i waith yn yr Arddangosfa Agored. Ychwanegir y gwaith at gasgliad CGGC i’w drosglwyddo maes o law i oriel gyhoeddus yng Nghymru.

 

Cyfraniad cyffredinol at waith yr adran:

£100 (PYDEW [Garmon ab Ion Thomas] Mudias Amddiffyn Celfyddydau Canton)