Dan Forthwyl Rogers Jones – Arwerthu Celf yr Eisteddfod

13 Mawrth 2019

Mae cefnogwyr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 wedi taro ar ffordd newydd o godi arian. 

Yn Llanrwst mae aelodau gweithgar Pwyllgor Celfyddydau Gweledol wedi mynd ar ofyn cwmni arwerthwyr profiadol i werthu gwaith celf ar eu rhan mewn ocsiwn cenedlaethol yng Nghaerdydd.

Plannwyd y syniad o werthu drwy ocsiwn pan roddodd yr artist o Bwllheli, Catrin Williams ddarn o waith celf lliwgar i’r pwyllgor. Am ychydig bu’r aelodau’n pendroni beth yn union i’w wneud â’r paentiad.

“Dyma ni’n trafod y ffordd orau o’i ddefnyddio,” meddai’r Cadeirydd Carol Owen, “ei werthu drwy oriel, ei gynnig fel gwobr raffl, neu gynnal noson codi arian gydag ocsiwn? Be’ fyddai orau a phwy oedd yn mynd i wneud hyn mewn da bryd er mwyn i’r Eisteddfod elwa?”

Penderfynwyd holi’r arwerthwyr Rogers Jones ym Mae Colwyn am gyngor. A gyda bod y pwyllgor yn casglu deg llun o safon cyn diwedd mis Ionawr, cynigodd y cwmni slot i’w gwerthu yn Yr Arwerthiant Cymreig enwog yng Nghaerdydd.

Bellach mae ‘Lot 402 : CATRIN WILLIAMS, cyfrwng cymysg ar ganfas – bwthyn lliwgar ac adeiladau eraill, wedi’i arwyddo ac yn dwyn y teitl ‘Tua’r Môr’ 14 x 40cms (wedi’i fframio a dan wydr)’ ¦ Tarddiad: gwerthir ar ran Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019’ wedi cyrraedd yr ystafell arwerthu.

Yn dilyn yr anogaeth, aeth y pwyllgor ar ofyn artistiaid eraill am waith i’w werthu. Synnwyd yr aelodau  gan yr ewyllys da. Cymaint oedd y brwdfryded cyfrannodd y Cadeirydd brint o’i gwaith ei hun.

Bob yn dipyn ychwanegwyd at waith amlgyfrwng Catrin Williams gan artistiaid lleol, cenedlaethol a thramor – rhai fel Cefyn Burgess, Emrys Williams a Luned Rhys Parri yn gyn-enillwyr gwobrau’r Eisteddfod, ac eraill, fel William Selwyn,  Dewi Tudur, Maurice Greenwood, John Roose Evans ac Alison Bradley yn artistiaid sefydledig. 

“Rhwng ein cysylltiadau ar draws y Gogledd, y De ac ar y Cyfandir, cawsom roddion o weithiau celf gan ddeg artist o safon,” meddai Carol Owen. “Yn ddiweddarach, ar ôl dyfalbarhad ein hysgrifennydd Ann Owen, cawsom gerflun gwerthfawr gan yr enwog David Nash – Lot 405. Felly daeth ein casgliad i unarddeg, sef deg llun ac un cerflun.”

Bellach, bydd y gwaith yn mynd dan y morthwyl yn y sêl fawr ynghyd ag eitemau porslen Abertawe a Nantgarw, crochenwaith Llanelly a gwaith gan artistiaid amlwg Cymru’r 20fed ganrif. Ac yn briodol, bydd yr arwerthiant yn cynnwys eitemau gan Brenda Chamberlain – yr artist a enillodd Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain pan gynigwyd hi gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 1951.

Yn sgil cyfraniad y Brifwyl i’r celfyddydau gweledol yng Nghymru, roedd cwmni Rogers Jones yn barod iawn i gynnwys y gwaith celf a roddwyd i’r Pwyllgor Celfyddydau Gweledol Sir Conwy 2019 yn yr ocsiwn.

“Rydan ni’n aml yn gwerthu gwaith yn yr Arwerthiant Cymreig gan nifer o artistiaid sydd wedi cael eu hanrhydeddu gan Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol,” meddai’r arwerthwr Ben Rogers Jones. “Yn ddiau, mae’r anrhydedd wedi codi proffil yr artistiaid - ac o ganlyniad, dros y blynyddoedd mae hynny wedi ein helpu ni i gyrraedd y prisiau ucha’. Felly, mewn ffordd, rydan ni’n teimlo fel ein bod ni’n rhoi rhywbeth yn ôl i’r Eisteddfod.”

Cynhelir Yr Arwerthiant Cymreig am 10.30am, fore Sadwrn, 23 Mawrth 2019 yn Ystafell Arwerthu Rogers Jones a’i Gwmni, 17 Stad Fasnachu Llandochau Fach, Heol Penarth, Caerdydd, CF11 8RR.

Mae’r eitemau sydd ar werth ar ran yr Eisteddfod Genedlaethol yn cynnwys gwaith gan Alison Bradley Cefyn Burgess, John Roose Evans, Maurice Greenwood, David Nash, Carol Owen, Luned Rhys Parri, William Selwyn, Dewi Tudur, Catrin Williams ac Emrys Williams.
Am fanylion pellach, gwelwch https://www.rogersjones.co.uk

 

1. ‘Tryfan' gan William Selwyn. Paentiad gwreiddiol dyfrlliw/aml-gyfrwng. Wedi ei fframio. Llofnodwyd gan yr artist. 

2. 'Coed Glas’ gan Carol Owen. Print cyfyngedig (100) aml-gyfrwng. Wedi ei fframio. Llofnodwyd gan yr artist.

3. ‘Hwyr y Prynhawn’  gan Emrys Williams. Paentiad gwreiddiol, olew ar gynfas. Heb ei fframio. Llofnodwyd gan yr artist.

4. ‘Pentref Llanfairtalhaearn’ gan Maurice Greenwood*. Paentiad gwreiddiol dyfrlliw. Wedi ei Fframio. Llofnodwyd gan yr artist.

5. ‘Pen y Fai’ gan John Roose Evans. Paentiad gwreiddiol olew ar gynfas. Wedi ei fframio. Llofnodwyd gan yr artist.

6. ‘Capel Peniel, Llanrwst’ gan Cefyn Burgess. Gwaith brodwaith peiriant. Wedi ei fframio. Llofnodwyd gan yr artist.

7. ‘Tua’r Môr’, gan Catrin Williams. Paentiad gwreiddiol, aml-gyfrwng. Wedi ei fframio. Llofnodwyd gan yr artist.

8. ‘Portread’ gan Luned Rhys Parri. Gwaith gwreiddiol papur ac aml-gyfrwng. Wedi ei fframio. 

9. ‘Amser mynd adref, Noson o Aeaf’ gan Alison Bradley. Print anghyfyngedig. Wedi ei fframio. Llofnodwyd gan yr artist.

10. ‘Drudwy, Gwinllan, Eira’, gan Dewi Tudur. Gwaith gwreiddiol inc ar bapur. Heb ei fframio. Llofnodwyd gan yr artist

11. ‘Wynebau Cedrwydd Llosg’, 2016, Cedrwydden.  22 x 19 x 21cm gan David Nash. Llofnodwyd gan yr artist.