Daniela Schlick

O’r Almaen y daw Dani’n wreiddiol, ond disgynnodd mewn cariad gyda Chymru pan ddaeth draw ar wyliau. 

Cymaint felly, nes iddi ddychwelyd i’r Almaen a mynd ati i ddysgu Cymraeg.  Yna, ddwy flynedd yn ôl, pan oedd hi’n teimlo’n ddigon hyderus, gadawodd ei chartref a’i swydd a symud draw i Borthaethwy.  Yn syth, cofrestrodd mewn dosbarth Cymraeg, ac erbyn hyn mae wedi pasio’r cwrs Canolradd ac yn gobeithio dilyn y cwrs Uwch.

Mae’n defnyddio’r Gymraeg bob dydd, yn y gwaith ac yn gymdeithasol, ac mae’n mwynhau ymwneud gyda gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol yn arw.  Mae wedi cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol eisoes, daeth yn ail yn y gystadleuaeth Llefaru i ddysgwyr y llynedd, ac mae’n aelod o gôr llwyddiannus Dros y Bont, heb sôn am Gôr yr Eisteddfod ei hun.

Mae’n awyddus iawn i weld rhagor yn mynd ati i ddysgu Cymraeg, ac yn fwy na pharod i helpu unrhyw un.  Mae’n aelod o bwyllgor dysgwyr Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ac yn mynychu sesiynau siarad yn siop Palas Print, Caernarfon yn rheolaidd, gan ddod â dysgwyr newydd gyda hi’n aml. 

Dywedodd Dani, “Roedd rhaid i mi symud i Gymru, roedd y lle wedi fy swyno a’r iaith yn bwysig iawn i mi.  Mae’r ardal, y natur, y mynyddoedd, ac yr iaith wrth gwrs yn hyfryd, ac rwy’n falch iawn o fyw yma yn ei ganol.”