Derwen

Cwmni Theatr Invertigo a Pontio 
 
Derwen
gan Tim Crouch; addasiad Cymraeg gan Mared Llywelyn Williams 
 
Mae tad yn colli ei ferch mewn damwain car. Mae’n teimlo ei fod mewn drama - heb wybod y geiriau na’r symudiadau cywir. Mae’r dyn oedd tu ôl i’r llyw yn hypnotydd llwyfan. Ers y ddamwain, mae ei sioe hypnosis yn fethiant, mae wedi colli ei bŵer i ddylanwadu. Heno, am y tro cyntaf ers y damwain, mae’r ddau yn cyfarfod wrth i’r Tad wirfoddoli ar gyfer sioe yr Hypnotydd.
 
Dau actor. Dim ond un sydd wedi darllen y sgript.
 
Steffan Donnelly sydd yn chwarae’r Hypnotydd, ond mae’r Tad yn actor gwahanol bob nos, sydd yn camu ar y llwyfan heb weld neu darllen gair o’r ddrama.
 
Mae Derwen yn archwiliad arloesol o golled, maddeuant, a pŵer y meddwl. Dyma brofiad unigryw, yn llawn cyfoeth theatraidd, hiwmor tywyll, a stori sy’n bachu’r dychymyg. Ar ôl taith lwyddiannus o amgylch Cymru yn 2018 mae Derwen yn cyrraedd Maes yr Eisteddfod am dri perfformiad yn unig. 
 
 
Actio: Steffan Donnelly a ???
 
Cyfarwyddo: Andy Whyment
 
 
Cwmni theatr Invertigo sy’n cyflwyno drama arobryn un o ddramodwyr blaenllaw Prydain, Tim Crouch, mewn addasiad Cymraeg gan Mared Llywelyn Williams (Enillydd Medal Ddrama yr Urdd 2017).
Hyd y sesiwn: oddeutu awr.
Canllaw oed 14+.

 

Tocynnau £6

Ddim yn cynnwys mynediad i'r Maes

Mae tocynnau dydd am bris gostyngol ar gael ar ôl 4 pob dydd

 

Manylion Teithio