Deufis i fynd tan ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod 2019

1 Hydref 2018

Mae’n anodd credu ein bod ni’n prysur agosáu at y dyddiad cau cyntaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy y flwyddyn nesaf.

Deufis yn unig sydd i fynd tan 1 Rhagfyr, sef y dyddiad pan fo’n rhaid i geisiadau ar gyfer Y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen gael eu cyflwyno er mwyn eu hanfon at y beirniaid.

Beirniaid Y Fedal Ryddiaith eleni yw Mererid Hopwood, Alun Cob ac Aled Islwyn, a thema’r gyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau yw Cylchoedd.  Cyflwynir y Fedal a’r wobr ariannol o £750 gan Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn.

Cyflwyno nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb fod yn llai na 50,000 gair yw’r gamp i’r rheini sy’n cystadlu yng Ngwobr Goffa Daniel Owen, a’r beirniaid a fydd yn treulio misoedd y gaeaf yn darllen ac yn dadansoddi’r gwaith yw Haf Llewelyn, Dyfed Edwards a Llwyd Owen. 

Bydd enillydd y gystadleuaeth hon yn derbyn Medal Goffa Daniel Owen, yn rhoddedig gan Ross a Susan Morgan, Llanrwst, ynghyd â gwobr ariannol o £5,000.  Rhoddir £1,000 tuag at y wobr ariannol gan Wasg Carreg Gwalch, a £500 gan Ymddiriedolaeth D Tecwyn Lloyd.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Mae’n rhyfedd meddwl bod dyddiad cau cyntaf Sir Conwy brin ddeufis i ffwrdd, a phawb yn dal i siarad a thrafod yr Eisteddfod eleni yng Nghaerdydd.  Buan iawn bydd deufis yn pasio, felly os ydych chi’n bwriadu anfon eich nofel neu’ch cyfrol atom, mae’n bryd mynd ati i gwblhau’r gwaith.

“Dyma gychwyn ar gyfnod prysur y dyddiadau cau, a bydd y dyddiadau cyfansoddi yn parhau tan 1 Ebrill, gyda’r dyddiad cau ar gyfer y cystadleuwyr llwyfan ar 1 Mai.  Gobeithio y bydd tomen o geisiadau yn ein cyrraedd ar 1 Rhagfyr ac ar bob un o’r dyddiadau cau eraill dros y misoedd nesaf. 

“Mae’r gwaith o drefnu Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yn mynd yn arbennig o dda ar hyn o bryd, a’r Rhestr Testunau wedi gwerthu’n ardderchog.  Mae’r rhan fwyaf o siopau Cymru wedi gwerthu allan erbyn hyn, ond mae nifer cyfyngedig o gopïau yn parhau i fod ar gael i’w prynu ar wefan yr Eisteddfod ar hyn o bryd. 

“Bydd Côr prosiect Te yn y Grug yn cael ei lansio ymhen ychydig ddyddiau, ac rydym yn gobeithio bydd y prosiect hwn yn denu llond llwyfan o bobl o bob oed a chefndir o’r ardal, gyda phawb yn dod i Ysgol Dyffryn Conwy nos Iau 11 Hydref i glywed mwy am y gwaith dros y misoedd nesaf.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy o 3-10 Awst.  Am fwy o wybodaeth, i brynu copi o’r Rhestr Testunau ac i gofrestru ar gyfer y côr, ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.