Dewch i fod yn rhan o dîm Eisteddfod Ceredigion

4 Hydref 2018

Yn dilyn cyfarfod llwyddiannus ganol Medi, mae’r gwaith paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion yn cychwyn o ddifrif ddydd Sadwrn 13 Hydref, wrth greu’r grwpiau a phwyllgorau a fydd yn arwain ar y gwaith lleol.  

Cynhelir y cyfarfod am 10:00 yn Ysgol Gyfun Aberaeron.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd am fod yn rhan o’r paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod yng Ngheredigion i ddod atom ar 13 Hydref, ac rwy’n gobeithio y bydd nifer fawr o bobl yn gwneud hynny.

“Rydym yn awyddus i ddenu pobl o bob oed ac o bob rhan o’r ardal i fod yn rhan o’r paratoadau.  Bwriad y pwyllgorau yw dewis testunau a bod yn rhan o’r tîm sy’n creu’r rhaglen weithgareddau yn ystod wythnos yr Eisteddfod.  Y gobaith mawr yw y bydd pawb yn mwynhau bod yn rhan o’r trefniadau wrth i ni edrych ymlaen at gydweithio er mwyn trefnu Eisteddfod gofiadwy yma yng Ngheredigion.

“Wrth gwrs nid pawb sydd eisiau bod yn rhan o bwyllgor ffurfiol a gobeithio y bydd criwiau’n fodlon dod at ei gilydd ar lefel cymunedol i drefnu a chynnal gweithgareddau o bob math o hyn tan yr Eisteddfod.  Mae’r gweithgareddau hyn yn hollbwysig i lwyddiant y prosiect, a dyma’r ffordd orau i godi ymwybyddiaeth ac arian yn lleol.

“Eleni, bydd cyfle i ymuno â phwyllgor newydd, sef Mas ar y Maes (LHDT+).  Mae’r pwyllgor hwn wedi’i greu yn dilyn llwyddiant rhaglen Mas ar y Maes yng Nghaerdydd eleni, ac mae’n bartneriaeth rhwng yr Eisteddfod, y gymuned LHDT+ a Stonewall Cymru.”

Rydym hefyd yn chwilio am aelodau o’r pwyllgorau canlynol:

 • Celf
 • Cerddoriaeth
 • Cerdd Dant
 • Dawns
 • Gwerin
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg Ddigidol
 • Hyrwyddo’r Gymraeg
 • Llefaru
 • Llenyddiaeth
 • Theatr

Yn ogystal, mae cyfle i fod yn rhan o’r timau sy’n edrych ar yr elfennau isod:

 • Y Gronfa Leol
 • Stiwardio
 • Maes B
 • Profiad Ymwelwyr a Marchnata
 • Mas ar y Maes (LHDT+)

Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb i droi i fyny ar y dydd, ac mae’r Eisteddfod yn croesawu ymholiadau gan unrhyw un sydd am fod yn rhan o’r paratoadau ar gyfer Eisteddfod 2020.  Gallwch gofrestru ar-lein, https://eisteddfod.cymru/eisteddfod-2020/cefnogi/ymuno-a-thim-eisteddfod-2020 neu cysylltwch ar 0845 4090 400 am ragor o wybodaeth, neu drwy facebook.com/eisteddfod neu @eisteddfod ar Trydar.

Bydd 13 Hydref hefyd yn gyfle i ethol swyddogion y Pwyllgor Gwaith, gyda chyfle i bleidleisio ar gyfer Cadeirydd, Is-Gadeirydd ac Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith, yn ogystal â Chadeirydd Pwyllgor y Gronfa Leol.  Dim ond y rheini sydd yn bresennol yn Ysgol Gyfun Aberaeron ar y dydd fydd yn gallu pleidleisio.

Cynhelir Eisteddfod Ceredigion yn Nhregaron o 1-8 Awst 2020.