Dewch i Gadw Cwmni ar bnawn Mawrth!

15 Ionawr 2021

Os yw mis Ionawr yn teimlo’n ddifflach a diddiwedd a chithau wedi hen flino ar fod yn gaeth i’r tŷ am wythnosau, beth am ymuno â ni am 13:30 bob pnawn Mawrth am sesiwn ganu a sgwrsio hwyliog ac ysgafn draw ar Zoom?

Mari Pritchard sy’n arwain sesiynau Cadw Cwmni AmGen o ddydd Mawrth 19 Ionawr ymlaen, a’r bwriad yw annog pobl o bob oed i ddod at ei gilydd am ychydig o ganu amser cinio i godi’r galon. 

‘Does dim rhaid bod yn aelod o gôr nac yn ganwr profiadol, y bwriad yw cael sgwrs a chyfle i ganu a thipyn o hwyl gyda ffrindiau hen a newydd.

Meddai Mari, “Un o uchafbwyntiau maes yr Eisteddfod yw’r sgwrs efo hwn a llall. Mae’n siŵr fod ‘na rai pobl 'da ni ‘mond yn eu gweld ar y maes, ac mae’r sgwrs efo’r rheini'r un mor fyrlymus o flwyddyn i flwyddyn.  A byddwch yn onest - rydan ni hefyd yn hoff o gadw llygad ar y selebs i gyd yn 'dydan!  A hyn i gyd i gyfeiliant cerddoriaeth i’w glywed o bob cyfeiriad o amgylch y Maes!

“A ninnau mewn cyfnod clo arall - beth am geisio ail greu ychydig o’r eiliadau hynny gan gadw cwmni i’n gilydd ar lein. Cawn sgwrs fach, rhannu ambell stori, canu ambell gân a chael cwmni ambell i seleb yn y broses, a’r cyfan yn hollol anffurfiol.  Rydan ni wedi cael cymaint o hwyl yn gweithio ar brosiectau Am-Gôr dros y misoedd diwethaf, felly dyma benderfynu ei agor allan yn fwy a chario 'mlaen! Dewch atom ni bnawn Mawrth - mi gawn ni ddigonedd o hwyl gyda’n gilydd!”

Ychwanegodd Elen Elis, Cyfarwyddwr Artistig a Threfnydd yr Eisteddfod, “Ry’n ni’n edrych ymlaen at gael cwmni Mari ac ambell westai bob wythnos ar gyfer sesiynau Cadw Cwmni.  Mae canu’n gallu bod yn llesol iawn i ni i gyd mewn cymaint o ffyrdd, yn arbennig wrth i ni ddod at ein gilydd i gyd-ganu.  Er mai yn rhithiol y bydd hyn yn digwydd, fe fydd yr effaith yr un fath, a chyda Mari wrth y llyw, mae’n sicr o fod yn brofiad gwerth chweil i bawb.”

Diddordeb?  Ewch draw i www.eisteddfod.cymru/amgen-cadw-cwmni am ragor o wybodaeth.  Mae’r sesiynau’n addas i ddysgwyr.

AmGen yw prosiect digidol traws-blatfform yr Eisteddfod Genedlaethol, sy’n cynnig blas o weithgareddau’r Eisteddfod i bawb.