Digwyddiadau a Gweithgareddau

Rhaglen weithgareddau a digwyddiadau'r wythnos.

Gyda thros 1,000 o weithgareddau ar draws y Maes, defnyddiwch y dudalen hon i ddewis lle i fynd a phryd.

Mae pob math o weithgareddau ar hyd a lled y Maes trwy gydol yr wythnos.

Cliciwch yma i chwilio fesul lleoliad.

Dyma'r amserlen ddiweddaraf.

Time Dyddiad Event name Theme Actions
09:30 4 Awst 2018 Bandiau Pres Dosbarth 4 Bandiau Pres Mwy
10:50 4 Awst 2018 Bandiau Pres Dosbarth 2 Bandiau Pres Mwy
13:00 4 Awst 2018 Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru Corawl Mwy
14:35 4 Awst 2018 Bandiau Pres Pencampwriaeth / Dosbarth 1 Bandiau Pres Mwy
15:30 4 Awst 2018 Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano - Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans Offerynnol Mwy
11:00 5 Awst 2018 Actio Drama neu waith dyfeisiedig Drama Mwy
12:00 5 Awst 2018 Unawd ar unrhyw Offeryn Gwerin Alawon Gwerin Mwy
12:30 5 Awst 2018 Cyflwyno Rhaglen Adloniant - Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy
12:30 5 Awst 2018 Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân Alawon Gwerin Mwy
13:00 5 Awst 2018 Unawd Offeryn/nau Taro dan 16 oed Offerynnol Mwy
13:00 5 Awst 2018 Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai dan 12 oed Dawns Mwy
13:20 5 Awst 2018 Unawd Telyn dan 16 oed Offerynnol Mwy
14:40 5 Awst 2018 Unawd Llinynnau dan 16 oed Offerynnol Mwy
15:10 5 Awst 2018 Dawns Greadigol/Gyfoes Unigol Dawns Mwy
15:25 5 Awst 2018 Bandiau Pres Dosbarth 3 Bandiau Pres Mwy
16:00 5 Awst 2018 Unawd Chwythbrennau dan 16 oed Offerynnol Mwy
17:00 5 Awst 2018 Unawd Piano dan 16 oed Offerynnol Mwy
17:05 5 Awst 2018 Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr Dawns Mwy
18:00 5 Awst 2018 Unawd Offerynnau Pres dan 16 oed Offerynnol Mwy
10:00 6 Awst 2018 Unawd Cerdd Dant dan 12 oed Cerdd-Dant Mwy
10:10 6 Awst 2018 Unawd Alaw Werin dan 12 oed Alawon Gwerin Mwy
10:20 6 Awst 2018 Llefaru Unigol dan 12 oed Llefaru Mwy
10:30 6 Awst 2018 Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd Dawns Mwy
10:55 6 Awst 2018 Unawd dan 12 oed Unawdau Mwy
11:15 6 Awst 2018 Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dan 16 oed Llefaru Mwy

Tudalennau