Menywod mewn Marmor: Caerdydd. Pwy arall?

10 Awst 18 - 13:00, Cymdeithasau 1

Helen Mary Jones, Dr Elin Jones, Dr Sian
Rhiannon Williams, yr Athro Jane Aaron
a Non Vaughan Williams sy’n trafod pa
fenywod sy’n haeddu cael eu coffáu mewn
cerfluniau yn ein prifddinas. Sara Huws fydd
yn y gadair. Sesiwn Archif Menywod Cymru
#caerdydd

Cefnogir gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru