Y Tylwyth

2 Awst 19 - 18:00, Pafiliwn

Eisteddfod Genedlaethol mewn partneriaeth â Pontio,Prifysgol Bangor yn cyflwyno:
Syrcas gerdd gyfoes ddaw â chwedlau Dyffryn Conwy’n fyw.

Mae hi’n haf, a Jac Rhaffau a hen dylwyth rhyfedd y campau wedi glanio ar y ddôl. Mae hi’n Fai hefyd yng nghalon Elen, merch y plas. Ond mae cymylau’n hel yn y Dyffryn dros ei llwybr hi a Jac, ac wrth i’r chwedlau amlhau, mae cymeriadau’r tywyllwch yn camu i’r cylch . . .

Sioe wreiddiol llawn caneuon, straeon a champau acrobatig i’r teulu cyfan gan Myrddin ap Dafydd, Gwyneth Glyn a Twm Morys, gyda chwmni syrcas rhyngwladol Fidget Feet.

Cefnogir drwy grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda chymorth Culture Ireland / Cultúr Éireann a Pontio Prifysgol Bangor.