Citrus Arts: Llongddrylliadau

3 Awst 19 - 12:30, Street Theatre

Perfformiad wedi’i ysbrydoli gan straeon hanesyddol morwyr, goroeswyr, dryllwyr ac achubwyr o arfordir Cymru, ac wedi’i lwyfannu ar long ddrylliedig, unig, mewn byd ôl-ddiwydiannol lle mae sborionwyr yn treillio trwy’r gwastraff llygredig sy’n dal negeseuon olaf y rhai a gollwyd ar y môr. Sioe hynod gorfforol gyda sainlun gwreiddiol sy’n cyfuno syrcas gyda theatr-ddawns, yn adrodd stori fyd-eang am sut mae ein dyhead am dawelwch yn pwyso yn erbyn yr angen am weithredu ar y cyd er lles y mwyafrif. Perfformiad yn y Pentref Drama