Darllen yn Well: Gweithdy Gobaith i Ddementia

3 Awst 19 - 14:30, Llannerch Stage

Mae Darllen yn Well yn gyfres o lyfrau ynglŷn â dementia a iechyd meddwl a gydlynir gan Gyngor Llyfrau Cymru. Meirwen Lloyd, Merched y Wawr fydd yn cadeirio sesiwn drafod ar dementia gyda Iwan Williams, Gofal Cymdeithasol Cymru, Rocet Arwel Jones, Cyngor Llyfrau Cymru, Cheryl Williams, Alzheimer’s Cymru a Catrin Hedd, Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru. Sesiwn Cyngor Llyfrau Cymru ar y cyd â Merched y Wawr

Llywodraeth Cymru