Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru

3 Awst 19 - 10:30, Science and Technology Village

Gweithgareddau rhyngweithiol peirianneg, gan gynnwys adeiladu pont grog

Trefnir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth gyda'r Eisteddfod Genedlaethol