Ruby Gibbens: Hela'r Twrch Trwyth

3 Awst 19 - 14:00, Street Theatre

Mae'r Twrch Trwyth, y baedd mwyaf gwyllt ohonyn nhw i gyd, yn rhedeg yn wyllt trwy gefn gwlad Cymru. Ar ei drywydd y mae'r Brenin Arthur Chwedlonol, arwr hoffus, ond sydd ar adegau'n ddi-glem. Mewn sioe sy’n addas ar gyfer pob oed, cewch gip ar hanes mytholegol gyda theatr weledol drawiadol gan y gwneuthurwr pypedau Ruby Gibbens a'i thîm. Comisiynwyd gan Gonsortiwm Comisiynu Celf Awyr Agored Cymru. Cefnogwyd trwy Articulture gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol. Perfformiad yn y Pentref Drama