Tŷ Newydd ar Daith

3 Awst 19 - 12:45, Y Babell Lên

Mae Tŷ Newydd wedi dod i’r Eisteddfod eleni i gynnig wythnos o weithdai blasu ar Lwyfan y Llannerch. Yn y sesiwn hwn cewch gyflwyniad i’r sesiynau amrywiol yng nghwmni’r tiwtoriaid Eurig Salisbury a Bethan Gwanas.

Noddir Y Babell Lên gan Prifysgol Abertawe