Dathlu bywyd Bobi Jones

5 Awst 18 - 14:15, Y Babell Lên

E Wyn James, Helen Prosser, Eleri James a John Emyr sy’n trafod cyfraniad nodedig Bobi Jones fel llenor ac ysgolhaig, gydag ambell ddarlleniad o'i waith

Noddir y gweithgareddau llenyddol gan Prifysgol Cymru a Priifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant