30 mlynedd: A oes newid?

5 Awst 19 - 16:30, Llannerch Stage

30 mlynedd ers sefydlu Stonewall cawn gyfle i glywed am sut mae cenhedlaethau gwahanol o bobl LHDT yn teimlo fel bod bywyd yn adlewyrchu’r hyn sydd wedi’i ddatblygu yn ddeddfwriaethol. Dyma sgwrs banel i ddathlu llwyddiannau’r symudiad LHDT a’r heriau sy’n parhau i wynebu’r gymuned #masarymaes.
Gyda chefnogaeth Tesco Bags of Help

Noddir Llwyfan y Llannerch gan Llywodraeth Cymru